Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

W obronie swoich przekonań

W dniu 23 października 2017 r. młodzież klas 3bTI, 1TS,1TE, 2oos, 4TS wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielem organizacji Open Doors Polska. Open Doors jest międzywyznaniową i międzynarodową organizacją niosącą pomoc od przeszło 60 lat prześladowanym chrześcijanom, którzy żyją w krajach gdzie wolność wyznania i sumienia jest ograniczona. Każdego roku Open Doors publikuje Światowy Indeks Prześladowań, zawierający wykaz 50 krajów, w których  dochodzi do największych prześladowań.

Organizacja pragnie uświadomić każdemu prześladowanemu chrześcijaninowi, że  wśród współbraci jest przynajmniej jeden wierzący, który modli się i wspiera go w  trudnych doświadczeniach. Poprzez różne  projekty Open Doors zachęca cierpiących chrześcijan, by mimo prześladowań żyli w wierze chrześcijańskiej, wzmacniali swoje społeczności i głosili Ewangelię, nawet we wrogim im otoczeniu.

Prowadzący spotkanie, pan Dariusz Pacan,  przedstawił zebranej młodzieży problem prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Swoją emocjonalną wypowiedzią wzbudził zainteresowanie oraz zachęcił do zapoznania się z tym istotnym problemem.

Urszula Wolińska