Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Program nauczania

Przysposobienie Obronne

Uczniowie naszej szkoły korzystają z podręcznika pt. „Przysposobienie Obronne” oraz zeszytu ćwiczeń autorów Bogusława Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Worwa. Realizujemy program nauczania – DKOS-4015-1/02. Nauka przedmiotu trwa dwa lata. W klasie Pierwszej młodzież zapoznaje się z zagrożeniami czasu pokoju oraz zagrożeniami czasu wojny, uczy się co to jest stres i jak sobie z nim radzić, poznaje system obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz rolę i zadania sił zbrojnych państwa, a także organizację obrony cywilnej. Mówimy również o wybranych problemach Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
W klasie drugiej młodzież przede wszystkim uczy się ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w tym:

 • Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku
 • Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia
 • Nagłe zasłabnięcia i zachorowania
 • Zadania i czynności ratownika w zaburzeniach oddychania i zatrzymania krążenia
 • Skaleczenia i rany
 • Krwotoki i sposoby ich tamowania
 • Złamania i uszkodzenia stawów
 • Urazy głowy i kręgosłupa
 • Opatrzenia termiczne i chemiczne
 • Zatrucia środkami chemicznymi
 • Ukąszenia, pogryzienia i użądlenia
 • Ciała obce w organiźmie
 • Bandażowanie
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanych
 • Ratowanie poszkodowanych w różnych sytuacjach zagrożenia życia
 • Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych

Natomiast działami do wyboru są:

 • Strzelectwo sportowe
 • Terenoznawstwo. Bieg na orientacje

mgr Barbara Szewczyk