Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Programowanie Pascal – Lekcja II – Krótki program

Spróbujmy napisać króciutki, najprostszy program.
Wstawiamy komendy, tak, jak to pisaliśmy w lekcji 1, aż do „begin”.
Polecenie „write” oznacza, iż na ekranie pojawi się jakiś napis.
Np. „write(’Lekcja II’);”.
Możemy wpisać „writeln” („ln” oznacza enter po tekście).
I na koniec „end.”.

Przykład:

1: program pierwszy;                     {tytuł programu}
2: uses crt;                                     {deklaracja biblioteki crt}
3: 
4: begin                                           {rozpoczęcie programu}
5: clrscr;                                         {wyczyść obraz}
5: writeln(’Lekcja II’);                       {wyświetlenie tekstu „Lekcja II”}
6: readkey;                                     {czekaj na jakikolwiek przycisk}
7: end.                                            {zakończenie programu}

Liczby 1:, 2: itd. oznaczają numery wierszy!