Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Programowanie Pascal – Lekcja III – Zmienne

Spróbujmy teraz nauczyć się wykorzystywać zmienne w naszym programie.

Zmienne piszemy pod komedą var – jest to deklaracja zmiennych.
Umieszczamy je pomiędzy instrukcją „uses crt”, a „begin”.
Zmienne są następujące:
Longint – typ liczb całkowitych w zakresie od -2147483648 do 2147483647.
Integer – typ liczb całkowitych w zakresie od -32768 do 32767.
Shortint – typ liczb całkowitych w zakresie od -128 do 127.
Byte – typ liczb naturalnych w zakresie od 0 do 255.
Word – typ liczb naturalnych w zakresie od 0 do 65535.
Real – typ liczb rzeczywistych; mieści on o wiele większe liczby od typu Longint.
String – typ tekstowy w zakresie do 255 znaków.
Char – typ tekstowy, zapamiętuje tylko jeden znak np. jako znak „;” lub jako numer w tablicy ASCII.

Przy zmiennych możemy wykorzystać polecenia takie jak:

  • „ROUND”, który służy do zaokrąglania liczb.
  • Podczas pisania kalkulatora lub tym podobnych programów możemy ograniczyć miejsca po przecinku „writeln(’1/2:2);”. Program policzy ile to jest 1 podzielić na 2 oraz pokaże wynik z dwoma miejscami po przecinku.
  • „CONST” zamiast „var”; jest to deklaracja stałych (nie stosujemy tam żadnych typów np. Real).
  • „Read” jest to wprowadzenie do pamięci użytkownika jakiś danych.


Wykorzystajmy teraz nasze wiadomości pisząc program:

1: program zmienne;                                                         {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                       {deklaracja biblioteki crt}
3: var                                                                                {deklaracja zmiennych}
4: imie:spring;
5:
6: begin                                                                             {rozpoczęcie programu}
7: clrscr;                                                                           {wyczyść obraz}
8: writeln(’Jak masz na imie?’);                                        {wyświetlenie tekstu}
9: read(imie);
10. writeln(’Podales imie: ’,imie);
10: readkey                                                                       {czekaj na jakikolwiek przycisk}
11: end.                                                                             {zakończenie programu}

Oraz drugi program:

1: program zmienne2;                                                       {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                       {deklaracja biblioteki crt}
3: var                                                                                {deklaracja zmiennych}
4: zmienna:real;
5:
6: begin                                                                             {rozpoczęcie programu}
7: clrscr;                                                                           {wyczyść obraz}
8: writeln(’Podaj jakąś liczbe: ’);                                       {wyświetlenie tekstu}
9: read(zmienna);
10: writeln(’Liczbe jaką podałem wynosi:’,zmienna);       {wyświetlenie tekstu wraz z   pokazaniem zmiennej}
11: readkey;                                                                     {czekaj na jakikolwiek przycisk}
12: end.                                                                            {zakończenie programu}