Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Programowanie Pascal – Lekcja IV – Pętla warunkowa

Pętle są bardzo często wykorzystywane w programach.

Otórz pierwszy rodzaj petli (pętli warunkowej) składa się z dwóch poleceń „Repeat” (powtarzaj) oraz „Until” (dopóki).
Komende „Repeat” dajemy zaraz po „begin”, natomiast „Until” wstawiamy przed „end.”.

Zróbmy krótki program, aby to lepiej zrozumieć:

1: program petla;                                                                                           {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                                                    {deklaracja biblioteki crt}
4: var                                                                                                             {deklaracja zmiennych}
5: a:real;
6: zmienna:char;
7:
8: begin                                                                                                           {rozpoczęcie programu}
9: repeat                                                                                                         {powtarzaj}
10: clrscr;                                                                                                       {wyczyść obraz}
11: write(’Podaj jakąś liczbe: ’);                                                                      {wyświetlenie tekstu}
12: readln(a);
13: writeln(’Liczba ta wynosi: ’,a:0:2);                                                           {wyświetlenie tekstu wraz z pokazaniem} wyniku}
14: read;
15: writeln(’Czy chcesz zakończyc program? T/N’);                                     {wyświetlenie tekstu}
16: readln(zmienna);
17: until ((zmienna=’T’) or (zmienna=’t’));                                                        {warunek powtarzania – dopóki}
18: end.                                                                                                           {zakończenie programu}


Program ten będzie się powtarzał dopóki w drugiej zmiennej wstawimy „T” lub „t”.