Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Programowanie Pascal – Lekcja V – Instrukcja warunkowa

Tutaj nauczymy się korzytać z dwóch komend. Są to:
– if (jeżeli)
– then (wtedy)
– else (jezeli, nie wtedy)
Stosuje się je w formie if … then … else lub if … then … ;

Zastosujmy to teraz pisząc program, aby wam to pokazać na przykładzie.
Możemy do tego przypomnieć sobie pętle warunkową, która była w poprzedniej lekcji.

1: program warunki;                                                                        {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                                      {deklaracja biblioteki crt}
3: var                                                                                               {deklaracja zmiennej}
4: a,b,c: integer;
5: e: char;
6: d: string;
7:
8: begin                                                                                             {rozpoczęcie programu}
9: repeat                                                                                           {powtarzaj}
10: clrscr;                                                                                         {wyczyść obraz}
11: write(’Podaj pierwsza liczbe: ’);                                                 {wyświetl tekst}
12: readln(a);
13: write(’Podaj druga liczbe: ’);                                                       {wyświetl tekst}
14: readln(b);
15: write(’Podaj rodzaj dzialania (+, – lub *): ’);                                 {wyświetl tekst}
16: readln(d);
17: if d=’+’ then c:=a+b else                                                              {jeżeli … wtedy … jezeli nie wtedy}
18: if d=’-’ then c:=a-b else                                                               {jeżeli … wtedy … jezeli nie wtedy}
19: if d=’*’ then c:=a*b else                                                               {jeżeli … wtedy … jezeli nie wtedy}
20: if d=’/’ then c:=a/b;                                                                       {jeżeli … wtedy …}
21: writeln(’Wynik wynosi: ’,c:0:2,”);                                                {wyświetl tekst wraz z wynikiem}
22: writeln(’Czy chcesz zakonczyc program? (T/N)’: );                   {wyświetl tekst}
23: readln(e);
24: until ((e=’t’) or (e=’T’));                                                                 {warunek powtarzania – dopóki}
25: end.