Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Programowanie Pascal – Lekcja VI – Wstrzymywanie czasu

Dzisiaj poznamy dwie komendy wstrzymujące czas.
Jedną z nich jest „Halt” – zatrzymuje program i zamyka.
Druga zaś „Delay” – wstzrymuje program na określony czas.

Komende „Delay” stosujemy pisząc:

begin                                                                  {rozpoczęcie programu}
write(’A’);                                                           {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                           {wyświetlenie tekstu}
delay(3000);                                                       {wstrzymaj czas na 3 sekundy}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
readkey;                                                              {czekaj na jakikolwiek przycisk}
end.                                                                     {zakończenie programu}

UWAGA !! Ilość czasu jaką program ma odczekać podajemy w milisekundach (1000 milisekund = 1 sekunda).