Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Programowanie Pascal – Lekcja VII – Kolory

Dziś naucze was jak pisać kolorowo. Do tego potrzebne są nam dwie procedury: „textcolor” oraz „textbackground”.
Zanim napisze program pokazowy, wypisze kolory jakie można wykorzystać.

Do formatowania tekstu możemy wykorzystać kolory tj.:
Black = 0 – czarny
Blue = 1 – niebieski
Green = 2 – zielony
Cyan = 3 – turkusowy
Red = 4 – czerwony
Magenta = 5 – karmazynowy
Brown = 6 – brązowy
LightGray = 7 – jasnoszary
DarkGray = 8 – ciemnoszary
LightBlue = 9 – jasnoniebieski
LightGreen = 10 – jasnozielony
LightCyan = 11 – jasnoturkusowy
LightRed = 12 – jasnoczerwony
LightMagenta = 13 – jasnokarmazynowy
Yellow = 14 – żółty
White = 15 – biały

Natomiast do koloru tła możemy wykorzystać kolory tj.:
Black = 0 – czarny
Blue = 1 – niebieski
Green = 2 – zielony
Cyan = 3 – turkusowy
Red = 4 – czerwony
Magenta = 5 – karmazynowy
Brown = 6 – brązowy
LightGray = 7 – jasnoszary

Teraz pokaże jak to wykorzystać w praktyce.

1: program kolor;                                                      {tytuł programu}
2: uses crt;                                                               {deklaracja biblioteki crt}
3:
4: begin                                                                     {rozpoczęcie programu}
5: clrscr;                                                                   {wyczyść obraz}
6: textbackground(red);                                           {kolor tła}
7: textcolor(black);                                                   {kolor napisy}
8: writeln(’Czarny napis na czerwonym tle.’);         {wyświetlenie tekstu}
9: readkey;                                                               {czekaj na jakikolwiek przycisk}
10: end.                                                                    {zakończenie programu}