Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Ogólnopolski projekt „Globalizacja a edukacja globalna”

Od września realizowany jest w szkole ogólnopolski projekt „Globalizacja a edukacja globalna”. Zakłada on m. in. zdobycie przez uczniów wiedzy o świecie, dostrzeżenie globalnych współzależności, tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i procesów na jednostkę, przedstawienie perspektywy Globalnego Południa oraz zaangażowanie na rzecz trwałych zmian na świecie. Aby przybliżyć młodzieży zrozumienie otaczającego ich świata i uwrażliwić na różne punkty widzenia, do szkoły zaproszona została wolontariuszka z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. Pani Manuela Ciszek opowiadała uczniom kl. IV b TI i IV b TE o swojej rocznej pracy w domu dziecka w Boliwii. Omawiane treści ilustrowała pokazem slajdów i różnych przywiezionych ze sobą przedmiotów, które wzbudzały żywe zainteresowanie. Młodzież miała okazję przełamywania stereotypów i uprzedzeń typowych dla współczesnych, mimo, że różnorodnych społeczeństw.

Sabina Stala

{gallery}dzienna_szkola/O_projekt{/gallery}