Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Comenius

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Oleśnicy

PARTNEREM W WIELOSTRONNYM PROJEKCIE EUROPEJSKIM
W LATACH 2009-2011

„Regenerative Energien-Begreifen-Bewusstsein schaffen“

 


W sierpniu 2008 roku nasza szkoła została zaproszona przez Zespół Szkół Zawodowych w Hameln do współpracy w ramach wielostronnego projektu, którego tematem były odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w krajach europejskich. W dniach od 3.11.2008 do 7.11.2008 r. w Hameln (Dolna Saksonia) odbyło się spotkanie nauczycieli z kilku krajów m.in. z Polski (nasza szkoła), Austrii, Estonii, Hiszpanii i Szwecji, podczas którego została omówiona tematyka oraz zasady i sposób realizacji projektu, któremu nadano tytuł: Regenerative Energien-Begreifen-Bewusstsein schaffen (Energie odnawialne-zrozumieć-uświadomić). W spotkaniu uczestniczyła Pani Ewa Piątkowska-Mider oraz wicedyrektor Pan Krzysztof Rzepka

Wiosną 2009 roku nauczyciele j. niemieckiego rozpoczęli prace nad wypełnieniem wniosku do Agencji Narodowej w Warszawie, który został rozpatrzony pozytywnie i został wysoko oceniony. W tym samym czasie rozpoczęto również  prace w zakresie realizacji wstępnych założeń projektowych. Do pracy nad projektem włączyli się następujący nauczyciele:

  • Pani Urszula Wolińska – nauczycielka fizyki
  • Pani Ewa Herbut – nauczycielka biologii i geografii
  • Pani Jadwiga Skorek – nauczycielka chemii
  • Pani Bogusława Torska – nauczycielka języka polskiego
  • Pani Jadwiga Towarzyńska – nauczycielka biologii

W marcu 2009 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego nauczyciele ustalili plan pracy. Wspólnie opracowano ankietę odnośnie zastosowania odnawialnych źródeł energii w naszym powiecie. Od marca do czerwca uczniowie przeprowadzili ankietę nt. zastosowania alternatywnych energii w naszym regionie. Wyniki ankiety posłużyły do opracowania wniosków do pracy nad projektem. Na początku roku szkolnego 2009/2010 wyłoniono spośród młodzieży grupę, która weźmie udział w pierwszym spotkaniu uczestników projektu Comenius w Hameln oraz rozpoczęto przygotowania do wyjazdu. Uczniowie przygotowali plakaty informujące o szkole. Nauczyciele fizyki, biologii i chemii wspólnie przygotowali scenariusze lekcji poświęconych odnawialnym źródłom energii i przeprowadzili zajęcia na ten temat. Nauczyciele język niemieckiego przygotowali lekcje z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem sposobów wykorzystania alternatywnych energii i zrealizowali je w klasach drugich i trzecich. 30 września 2009 r. Pan Krzysztof Rzepka wziął udział w spotkaniu informacyjnym dla beneficjentów programu Comenius, które odbyło się w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA w Warszawie. Na spotkaniu było omówiono zapisy umowy na realizację projektów oraz zasady finansowania działań projektowych, co pozwoli naszej szkole na lepsze przygotowanie się do projektu. Pierwsze spotkanie, w którym wezmą udział partnerzy z Niemiec, Polski, Estonii, Szwecji i Austrii, odbędzie się od 9.11.2009 do 13.11.2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hameln w Dolnej Saksonii. Naszą szkołę reprezentować będzie ośmiu uczniów i trzech nauczycieli.