Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Niemcy

 

image002


SPRAWOZDANIE Z TRZECIEGO SPOTKANIA SZKÓŁ
PARTNERSKICH

Projekt nr:

2015-1-DE03-KA219-013558_4

Tytuł
projektu:

Life and
Work in Europe – educational opportunities, possibilities of migration and
integration for adolescents

Życie i praca w Europie edukacyjne
szanse oraz możliwości
migracji i integracji
dla młodzieży

Miejsce spotkania

Berufsbildende Schulen w
Soltau (Niemcy)

Winsener Str. 57, 29614 Soltau

Termin spotkania

23.10.2016
– 28.10.2016

Uczestnicy spotkania

Uczniowie szkół partnerskich z Niemiec, Polski,
Litwy i Turcji

Cele spotkania

Prezentacja
ulotki informującej o warunkach, jakie musi spełnić kandydat spoza Polski,
ubiegający się o studia w Polsce.

Prezentacja
filmu przedstawiającego opinie o polskim systemie edukacyjnym na poziomie
szkół wyższych.

Reprezentowanie
naszego kraju na szkolnych targach edukacyjnych i przedstawienie Polski, jako
miejsca przyjaznego dla obcokrajowców chcących kształcić się w naszym kraju.

Nabycie
wiedzy i wymiana informacji na temat możliwości studiowania w krajach
partnerskich, tzn. w Niemczech, Turcji i na Litwie.

W dniach od
23.10.2016 do 28.10.2016 dziewięciu uczniów naszej szkoły: Sebastian Tocha (kl.
2 TH), Agnieszka Wrzaszczak (kl. 2 TH), Marta Szukała (kl. 2 TS), Marcin Fidler
(kl. 2 TS), Wiktor Kwasek (kl. 2 TS), Szymon Najmrodzki (kl. 2 TM), Tomasz
Kruła (kl. 2 TM), Jarosław Sypko (kl. 4 TI), Michał Giełbutowicz (kl. 4 TI)
oraz troje nauczycieli: pani Ewa Piątkowska-Mider, pani Katarzyna Kwaczyńska
oraz pan Krzysztof Rzepka uczestniczyli w trzecim spotkaniu projektu Erasmus+,
które odbyło się w Soltau (Dolna Saksonia/Niemcy). W dniu 23.10.2016 o godz.
8.00 grupa wyruszyła z Oleśnicy do Niemiec. O godz. 18.00 uczniowie i
nauczyciele przybyli do Soltau, gdzie czekały już rodziny goszczące, które
powitały naszą grupę i zabrały uczniów do swoich domów. W dniu 24.10.2016 o
godz. 8.30 wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w szkole w sali 130, gdzie
zostali oficjalnie powitani przez nauczycieli niemieckich: panią Danielę
Maligę, panią Melanie Barth oraz pana Carstena Eckloffa, którzy są
koordynatorami projektu. Na spotkanie przybyła również dyrektor szkoły pani
Gaby Tinnemeier, która powitała wszystkich przybyłych gości. Nauczyciele
niemieccy wyjaśnili wszystkim przybyłym program wizyty, rozdali teczki z
harmonogramem spotkania,  informacjami o
mieście oraz wręczyli uczestnikom identyfikatory. Następnie o godz. 9.30
zaprezentowano film z poprzedniego spotkania w Polsce, który wykonali uczniowie
naszej szkoły: Jakub Maderak (kl. 4 TS), Arkadiusz Rogala (kl. 3 TM) oraz
Jarosław Sypko (kl. 4 TI). Od godz. 10.00 do 13.30 uczniowie otrzymali zadanie
przygotowania stoiska na szkolne targi edukacyjne. Młodzież przygotowywała
plakaty z informacjami o warunkach studiowania w swoich krajach oraz plakaty
promujące miasta uniwersyteckie, na których umieszczano informacje związane z
kulturą i atrakcjami tych miast. O godz. 13.30 zaplanowano przerwę obiadową, po
której o godz. 15.00 uczniowie i nauczyciele udali się na zwiedzanie Soltau,
podczas którego zwiedzano najważniejsze zabytki miejscowości, centrum miasta
oraz muzeum filcu. W tym dniu odbył się też konkurs fotograficzny na najlepsze
selfie grupowe w mieście, podczas którego uczniowie wybierali najciekawsze dla
nich miejsca w mieście i robili sobie tam zdjęcia. W dniu 25.10.2016 o godz.
8.00 uczestnicy projektu przybyli do szkoły. Spotkanie rozpoczęło się od
szczegółowego omówienia planu pracy. Nauczyciele niemieccy przeprowadzili
lekcję z filmem w języku angielskim nt. migracji w Europie. Kluczowym zadaniem
było wyjaśnienie przez uczniów pojęcia „brain gain, brain drain”. Podczas zajęć
omówiono pojęcie „drenażu mózgów” (brain drain) w kontekście nasilonej migracji
wykształconych mieszkańców krajów rozwijających się do krajów wysoko
rozwiniętych jako zjawisko skłaniania specjalistów wysokiej klasy do
podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych przez zapewnienie im lepszych
warunków ekonomicznych i nowoczesnej organizacji pracy. Omówiono też pojęcie
efektu pozyskiwania mózgów (brain gain), gdzie
powracający zza granicy pracownicy dysponują bogatszym doświadczeniem i nowymi
umiejętnościami, z czym wiąże się uzyskanie
lepszego wynagrodzenia
. Uczniowie uczestniczyli w dyskusji w języku
angielskim, wymieniali swoje poglądy i omawiali wady, zalety i konsekwencje
zjawiska migracji. Po zakończeniu lekcji młodzież kończyła plakaty na konkurs
najlepszych zdjęć selfie oraz plakaty na wystawę. O godz. 11.00 młodzież i
nauczyciele spotkali się na przystanku autobusowym, skąd udali się do
pobliskiego wesołego miasteczka Heide Park, w którym spędzili czas wolny do
godz. 17.00. Podczas pobytu w Heide Park uczniowie mieli możliwość skorzystania
ze wszystkich oferowanych atrakcji. W dniu 26. 10.2016 o godz. 8.00 rozpoczęło
się kolejne spotkanie uczestników projektu. Omówiono szczegółowo plan pracy na
ten dzień, po czym nastąpiła ewaluacja projektu. Uczniowie otrzymali ankiety
ewaluacyjne, w których dokonali oceny organizacji zajęć, zwiedzania, atmosfery,
czasu wolnego, współpracy, komunikacji, rodzin goszczących, samopoczucia przed,
w trakcie i pod koniec spotkania, stosunku do rodziny goszczącej i kraju
goszczącego, komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, korzyści osobistych
odniesionych w projekcie, wyrazili opinie dot. ewentualnych zmian w kolejnych
spotkaniach projektowych. Po zakończeniu ewaluacji uczestnicy rozpoczęli
przygotowanie stoisk wystawowych na szkolne targi edukacyjne, które zostały
oficjalnie otwarte przez Burmistrza Soltau oraz wicedyrektora szkoły pana
Thomasa Brosta. Obecna była też lokalna prasa. W targach uczestniczyła również
instytucja promująca Unię Europejską, rozdając ulotki informujące o
możliwościach kształcenia i podjęcia pracy w krajach unijnych oraz udzielając
szczegółowych informacji na ten temat. Nauczyciele i uczniowie mieli możliwość
porozmawiania z koordynatorem ds. edukacyjnych projektów unijnych oraz
wicedyrektorem. Podczas targów edukacyjnych można było obejrzeć filmy o
możliwościach studiowania w krajach partnerskich, otrzymać ulotki ze
szczegółowymi informacjami na ten temat oraz porozmawiać z uczniami
reprezentującymi swoje kraje. W trakcie wystawy uczniowie oceniali stoiska
swoich partnerów oraz uczestniczyli w ocenie konkursu na najlepsze selfie. Po
zakończeniu targów o godz. 16.00 nauczyciele udali się do Neuenkirchen na
podsumowanie spotkania, gdzie wypełnili ankiety ewaluacyjne oraz ustalili
szczegóły odnośnie ostatniego spotkania. Poruszono też kwestię budżetu oraz
dodatkowego spotkania nauczycieli po zakończeniu projektu celem napisania
sprawozdania końcowego z projektu. Niemiecki koordynator pan Carsten Eckloff
przypomniał o kolejnych zadaniach na ostatnie spotkanie projektowe. Po długiej
dyskusji na temat sytuacji politycznej w Turcji ustalono, że kolejne spotkanie
odbędzie się w szkole tureckiej w dniach od 23.04.2017 do 28. 04. 2017. W dniu
27. 10. 2016 o godz. 8.30 uczestnicy projektu udali się na wycieczkę do
Hamburga, podczas której zwiedzili uniwersytet Hafencityuniversität, hamburski
port i zabytki starego miasta. W programie przewidziano
też wycieczkę promem po Łabie, podczas której uczestnicy oglądali zabytki w
części portowej Hamburga. Około godz. 20.00 wszyscy wrócili do Soltau.
Następnego dnia o godz. 9.00 polscy uczniowie i nauczycieli udali się w podróż
powrotną do Polski, która zakończyła się o godz. 19.00.

Zdjęcia z tego wydarzenia