Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Polska

W dniach od 10.04 do 15.04 odbyło się w naszej szkole drugie spotkanie uczniów i nauczycieli z Niemiec, Litwy, Turcji i Polski, którzy uczestniczą w dwuletnim projekcie pt. Life and Work in Europe – educational, opportunities, possibilities of migration and integration for adolescents (Życie i praca w Europie – edukacyjne szanse oraz możliwości migracji i integracji dla młodzieży) w ramach programu Erasmus+. Głównym celem spotkania był udział uczniów w zajęciach poświęconych zagadnieniom tolerancji, uprzedzeń oraz stereotypów. Przed spotkaniem w Polsce każda ze szkół miała za zadanie przygotowanie krótkiego filmu, w którym zostały zaprezentowane uprzedzenia związane z podjęciem pracy bądź studiów w krajach europejskich. Podczas zajęć uczniowie omawiali wspólnie zaprezentowane filmy. Oprócz zajęć nasi goście poznali nasze miasto, zwiedzili Bazylikę, Zamek, Bibliotekę Łańcuchową, Dom Historii oraz szereg innych wartych obejrzenia miejsc. W środę wszyscy uczestnicy spotkania wybrali się na wycieczkę do Wrocławia, gdzie zobaczyli najważniejsze zabytki oraz uczestniczyli w wykładzie na temat możliwości ubiegania się na studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W ciągu tego tygodnia nasi goście mieli okazję poznać naszych uczniów, spędzając wspólnie czas wolny na rozmowach w języku angielskim i niemieckim oraz zwiedzaniu ciekawych miejsc w naszym mieście i okolicy. Podczas spotkania uczniowie bardzo się zaprzyjaźnili, otworzyli na nowe kultury oraz zrozumieli, jak ważna jest tolerancja i znajomość języków obcych.

Opinie uczestników projektu „Erasmus +” przeprowadzonego w ZSP Oleśnica po spotkaniu w kwietniu 2016 r.

321

OPIS DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH PRZED DRUGIM SPOTKANIEM PROJEKTOWYM W POLSCE

Przed rozpoczęciem spotkania projektowego w Polsce nauczyciele zrealizowali następujące zadania:

pani Ewa Piatkowska – Mider – przygotowanie z uczniami wystawy z pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie, rezerwacja biletów wstępu do muzeów, przygotowanie auli szkolnej do realizacji projektu, rezerwacja noclegu dla nauczycieli, wystrój auli szkolnej, spotkania z uczniami, ustalenie harmonogramu spotkania w Polsce;

pani Katarzyna Kwaczyńska – kontakty z partnerami, tłumaczenie dokumentacji (harmonogram, certyfikaty, ankiety, aplikacje, scenariusz filmu), przygotowanie ankiet ewaluacyjnych, przygotowanie zajęć, nadzór nad stworzeniem filmu i prezentacji multimedialnych, przygotowanie uczniów do oprowadzania po szkole i mieście, przygotowanie językowe uczniów, przygotowanie scenariuszy lekcji, ustalenie harmonogramu spotkania w Polsce, pomoc uczniom w napisaniu aplikacji dla swoich gości;

pani Marta Żminkowska – pomoc w przygotowaniu scenariuszy lekcji, pomoc w wystroju auli szkolnej, tłumaczenia korespondencji, pomoc pani Kwaczyńskiej w przygotowaniu językowym uczniów pod kątem oprowadzania po mieście, pomoc w przygotowaniu scenariusza oficjalnego rozpoczęcia i zakończenia spotkania w Polsce;

pan Krzysztof Rzepka – rezerwacja przejazdów, rezerwacja obiadów, zamówienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu, opracowanie certyfikatów, przygotowanie spotkania na Uniwersytecie Wrocławskim, rezerwacja przewodnika po Wrocławiu, gromadzenie faktur i innej dokumentacji, rozliczenia finansowe, kontakty z księgową, sporządzenie karty wycieczki, gromadzenie dokumentacji projektu;

Przed rozpoczęciem spotkania odbyło się szereg spotkań nauczycieli z uczniami, jedno spotkanie z rodzicami celem omówienia szczegółów związanych z organizacją spotkania. Założono grupę polskich uczniów i nauczycieli na portalu społecznościowym Facebook, gdzie odbywała się regularna komunikacja  pomiędzy nauczycielami i uczniami.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU PODCZAS DRUGIEGO SPOTKANIA W POLSCE

W niedzielę, tj. 10 kwietnia 2015 r. nasi partnerzy przybyli do Oleśnicy. Jako pierwsza o godz. 5.00 rano przybyła grupa z Litwy, licząca 9 uczniów i 2 nauczycieli. W godzinach popołudniowych ok. godz. 17.00 przyjechała grupa z Niemiec, licząca 8 uczniów (jedna uczennica nie przyjechała ze względu na chorobę) i 3 nauczycieli oraz grupa z Turcji, licząca 9 uczniów i 3 nauczycieli. Obie grupy przybyły autokarem z Niemiec. Wszyscy goście zostali przywitani przez grupę polską. Uczniowie zostali rozlokowani w rodzinach,                      a nauczyciele zakwaterowani w hotelu. Tego dnia odbywały się także ostateczne przygotowania. Nauczyciele wraz z uczniami ustawili dekorację w auli szkolnej, przygotowali sprzęt multimedialny oraz pomoce niezbędne do realizacji projektu. Nad wejściem do szkoły zawieszono także baner informujący                 o odbywającym się projekcie. W godzinach wieczornych Ewa Piątkowska – Mider, Katarzyna Kwaczyńska          i Krzysztof Rzepka odwiedzili nauczycieli w hotelu celem omówienia szczegółów związanych z organizacją zajęć pierwszego dnia.

W poniedziałek, tj. 11 kwietnia o godz. 8.15 wszyscy uczestnicy projektu przybyli do auli szkolnej, gdzie otrzymali teczki z harmonogramem spotkania w Polsce, długopisy z logo Erasmus+, identyfikatory, foldery           z informacjami o naszym mieście oraz koszulki z logo naszego miasta. O godz. 8.30 nastąpiło uroczyste otwarcie projektu przez dyrektora szkoły pana Jacka Stalę oraz nauczycieli kierujących projektem ze strony polskiej. Po przemówieniu dyrektora wszyscy uczestnicy projektu zwiedzali wystawę poświęconą pierwszemu spotkaniu w Kownie (Litwa). Wystawa składała się z ekspozycji fotograficznej oraz filmu z pobytu                    w litewskiej szkole. Zaprezentowano także film o zabytkach Oleśnicy w języku angielskim, przygotowany przez uczennicę Dominikę Rzepkę.  O godzinie 9.30 zorganizowano dla wszystkich gości zwiedzanie szkoły. Rolę przewodników pełnili polscy uczniowie, którzy opowiedzieli o funkcjonowaniu i wyposażeniu naszej szkoły. Zwiedzanie odbywało się w trzech grupach. Po zwiedzaniu szkoły od godz. 10.00 do 10.30 odbyła się prezentacja multimedialna i wykład połączony z zajęciami o tolerancji w języku angielskim, który przygotowała studentka drugiego roku filologii angielskiej pani Katarzyna Kamińska. Wykład rozpoczął się od podania różnych definicji tolerancji. Uczniowie podawali także swoje definicje tolerancji. Uczestnicy projektu pracowali w ośmioosobowych grupach. Dyskutowano na temat tolerancji religijnej i możliwości zjednoczenia wszystkich istniejących religii. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące ich doświadczeń związanych z rasizmem. Odbyła się też dyskusja na temat rasizmu i promowania równości rasowej. Poruszono też zagadnienie paradoksu tolerancji, omawiając definicje na podanych przykładach. Uczniowie wykonywali zadania dotyczące stereotypów płci i dyskutowali na ten temat. Na koniec pani Katarzyna Kamińska przeprowadziła konkurs realioznawczy dotyczący krajów anglojęzycznych. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu historii, geografii, kultury i zwyczajów panujących w tych państwach. Podczas zajęć przybył przedstawiciel oleśnickich mediów, dziennikarz Panoramy Oleśnickiej, który sfotografował prace uczniów, aby napisać artykuł do gazety o spotkaniu w naszej szkole. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i o godzinie 12.15 udali się na zwiedzanie Oleśnicy. Rolę przewodników pełnili wybrani polscy uczniowie w trzyosobowym składzie w każdej z grup. Uczestnicy projektu zobaczyli najważniejsze zabytki: Kościół św. Jerzego, szkołę muzyczną, rynek, ratusz oraz Bramę Wrocławską, zwiedzili Bazylikę oraz Bibliotekę Łańcuchową, w której ksiądz proboszcz opowiedział o jej powstaniu i zasobach (rolę tłumaczy pełnili uczniowie Jarosław Sypko i Kacper Woliński z klasy 3 technikum informatycznego).  Uczniowie zwiedzili także oleśnicki Dom Historii, gdzie dowiedzieli się szerzej o historii miasta Oleśnicy. Zwiedzanie zakończyło się o godz. 14.00. Wszyscy zwiedzający udali się z powrotem do szkoły, gdzie zostali odebrani przez polskich uczniów i udali się na obiad. Nauczyciele wrócili do hotelu na krótki odpoczynek. O godz. 15.30 polscy nauczyciele i goście spotkali się na wspólnym obiedzie, przy którym niemiecki koordynator dokonał krótkiej oceny i podsumowania dnia. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pan Jacek Stala, który miał okazję bliższego poznania naszych partnerów, porozmawiania o zagadnieniach związanych z edukacją w poszczególnych krajach i funkcjonowaniem szkół w Niemczech, na Litwie i w Turcji.

We wtorek, tj. 12. 04.2015 r. o godz. 8.30 rozpoczął się kolejny dzień zajęć. Pomiędzy spotkaniem na Litwie i w Polsce wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie miały za zadanie nakręcenie filmów przed przyjazdem do Polski, w których uczniowie odpowiadali na pytania, jakie aspekty są istotne przy wyborze miejsca studiowania i pracy na obszarze Unii Europejskiej i poza strefą UE (Turcja). O godz. 8.30 zaprezentowano wszystkim dwa filmy, następnie odbyła się przerwa, po czym uczniowie obejrzeli dwa kolejne filmy. W prezentowanych filmach poruszono czynniki zachęcające i zniechęcające do podjęcia studiów lub pracy w kraju innym niż własny. Do zniechęcających czynników należały: trudny język danego kraju, trudności w porozumiewaniu się po angielsku, wysokie podatki, niskie pensje, inna waluta, poczucie zagrożenia, wysoki koszt życia. Po obejrzeniu filmów odbyła się dyskusja pomiędzy uczniami na temat wyboru różnych krajów. Dokonana została także analiza stereotypów występujących w krajach uczniów biorących udział w projekcie. Poruszono następujące stereotypy: Polska- nadużywanie alkoholu, nieuczciwi ludzie, kradzieże, brak tolerancji w stosunku do innych narodowości; Niemcy – duże spożycie piwa i kiełbasy, mało elastyczni, brak spontaniczności, w niektórych kwestach zbyt formalni, zbyt dokładni i punktualni; Litwa – biedny i mały kraj, mają powiązania z Rosją, nie przepadają za Polakami; Turcja – agresja mężczyzn w stosunku do kobiet, piją rakiję i jedzą kebab, jest mniej bezpiecznym krajem, dominująca rola mężczyzny, tanie życie, duża religijność, opieszali ludzie. Uczniowie dyskutowali w grupach na temat wyboru innego niż własny kraj. Po dyskusji uczniowie wybrali najbardziej przyjazne kraje, w których mogliby pracować lub studiować. Należą do nich: Holandia, Dania, Hiszpania i Wielka Brytania. Uczniowie wymienili pozytywne czynniki: wysoki poziom edukacji, przyjaźnie nastawieni i tolerancyjni ludzie, aspekt ekonomiczny: dobre warunki pracy i płacy, znajomość języka angielskiego wśród całego społeczeństwa, aspekt kulinarny, warunki klimatyczne i atmosferyczne, podobna kultura, religia. Po obejrzeniu filmów uczniowie wypełnili ankiety, które posłużyły jako materiał do lekcji zaplanowanych na czwartek. O godz. 12.30 wszyscy udali się do stołówki szkolnej na wspólny obiad, po którym o godz. 13.30 wszyscy nauczyciele i uczniowie udali się na krótkie zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książąt Oleśnickich. Od godz. 14.30 zaplanowano czas wolny dla wszystkich.  O godz. 17.00 nauczyciele spotkali się w restauracji na wspólnej kolacji, na którą zostali także zaproszeni nauczyciele języków obcych, którzy nie uczestniczą w projekcie. Koordynator projektu dokonał krótkiej analizy i podsumowania wtorkowych zajęć, krótko przedstawiono plany na kolejny dzień. Podczas kolacji nauczyciele wymieniali poglądy i doświadczenia na temat funkcjonowania i problemów edukacyjnych w swoich krajach.

W środę, tj. 13.04.2015 r. o godz. 8.00 wszyscy uczniowie i nauczyciele wyjechali autokarem za całodniową wycieczkę do Wrocławia. Ok. godz. 9.30 grupa spotkała się z panią dr Dorotą Michułką, która jest wykładowcą w Instytucie Polonistyki i koordynatorem studenckich projektów w ramach programu Erasmus+. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie grupa udała się do uniwersyteckiego Biura Współpracy Międzynarodowej, gdzie uczniowie dowiedzieli się o możliwościach studiowania w Polsce, warunkach, jakie powinien spełnić cudzoziemiec, aby móc studiować na polskiej uczelni. Podczas zwiedzania uniwersytetu uczniowie i opiekunowie udali się na taras widokowy, gdzie podczas pięknej pogody podziwiano panoramę Wrocławia i zrobiono pamiątkowe zdjęcie całej grupy. Następnie grupa udała się do Instytutu Filologii Polskiej przy pl. Nankiera, zwiedzając po drodze inne budynki uniwersyteckie. W instytucie pani Michułka przeprowadziła wykład na temat uniwersyteckich projektów międzynarodowych, rozwoju uczelni, programów studiów, możliwości dla studentów polskich i zagranicznych oraz przedstawiła prezentację na temat działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. O godz. 12.00 uczestnicy projektu zwiedzili Panoramę Racławicką, gdzie mieli okazję dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju. Ok. godziny 12.30 wszyscy uczestnicy udali się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie miasta. Przewodnik pokazał i opowiedział o najważniejszych zabytkach Wrocławia, odnosząc się do historii i czasów współczesnych. Zwiedzanie zakończyło się ok godz. 14.00, po czym nastąpił czas wolny dla wszystkich. Uczniowie i nauczyciele udali się na obiad oraz spacer po starym mieście. O godz. 18.30 grupa wróciła do Oleśnicy, gdzie czekali już polscy uczniowie, którzy odebrali swoich gości i udali się do domów, a nauczyciele do hotelu.

W czwartek, tj. 14.04.2015 r. o godz. 8.30 rozpoczęło się kolejne spotkanie projektowe. Uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich zostali podzieleni na dwie duże grupy, które wzięły udział w lekcji na temat uprzedzeń. Lekcje odbyły się jednocześnie w dwóch salach – 102 i 3 i prowadzone były przez polskich nauczycieli języka angielskiego biorących udział w projekcie, panią Katarzynę Kwaczyńską i Martę Żminkowską. Lekcja rozpoczęła się zabawą integracyjną w celu stworzenia przyjaznej atmosfery pracy, bowiem temat nie należy do najłatwiejszych. Następnie dokonano podziału na wielonarodowe grupy sześcioosobowe i przydzielono pierwsze zadanie, celem którego było uświadomienie uczniom, że jednorodność w społeczeństwie nie zawsze przynosi same korzyści, jak mogłoby się wydawać. W kolejnym zdaniu sprawdzona została zgodność stereotypów pomiędzy uczniami pochodzącymi z różnych krajów. Wywiązała się dyskusja na temat tego, jak się czujemy, gdy jesteśmy osądzani i czy mamy prawo osądzać innych. W tym celu uczniowie próbowali przedstawić argumenty za i przeciw zbyt pochopnemu ocenianiu innych. Uczniowie porównali samodzielnie stworzoną definicję uprzedzenia z wersją naukową. Praca w grupach celu odnalezienia różnych źródeł uprzedzeń.  Następnie w grupach uczniów pochodzących z tych samych krajów zanalizowano wyniki ankiet, które zostały wypełnione we wtorek. Zadaniem uczniów było odniesienie się do rezultatów ankiet i zinterpretowanie opinii innych uczestników projektu na temat własnego kraju (m.in. weryfikacja stereotypów). Produktem lekcji były plakaty, które zostały przedstawione na forum w auli szkolnej oraz wymiana opinii między uczniami. O godz. 10.00 do 10.20 zaplanowano przerwę dla wszystkich. O godz. 10.30 odbyła się ewaluacja lekcji. O godz. 12.00 rozdano wszystkim uczniom ankiety ewaluacyjne, w których dokonali oceny organizacji zajęć, zwiedzania, atmosfery, czasu wolnego, współpracy, komunikacji, rodzin goszczących, samopoczucia przed, w trakcie i pod koniec projektu, stosunku do rodziny goszczącej i kraju goszczącego, komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, korzyści osobistych odniesionych w projekcie, wyrazili opinie dot. ewentualnych zmian w kolejnych spotkaniach projektowych. O godzinie 12.30 rozpoczęła się oficjalna część zakończenia spotkania, na którą przybył dyrektor pan Jacek Stala i podziękował wszystkim za aktywną pracę oraz przygotowanie spotkania. Przemawiali także nauczyciele szkół partnerskich, dziękując za doskonałe przygotowanie spotkania i opiekę nad uczestnikami projektu i wyrażając uznanie dla sprawnej organizacji, dyscypliny ze strony uczestników projektu i stworzenie przyjaznej atmosfery. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w projekcie, po którym polscy uczniowie zrobili sobie wspólne zdjęcie pamiątkowe. Grupa polskich uczniów pod kierunkiem nauczycielki pani Barbary Szewczyk zagrała i zaśpiewała kilka polskich piosenek. W odpowiedzi na co tureccy i litewscy uczniowie zaprezentowali swoje piosenki, wspólnie śpiewając i tańcząc. Następnie wszyscy udali się na wspólny pożegnalny obiad do stołówki szkolnej, po czym nastąpił czas wolny dla uczniów. O godz. 15.00 nauczyciele spotkali się w sali 317, gdzie wypełnili ankiety ewaluacyjne i omówili kolejne spotkanie w Niemczech w Soltau. Podczas spotkania podsumowano realizację projektu w Polsce. Niemiecki koordynator projektu przypomniał wszystkim o kolejnych zadaniach projektowych, do których należy nakręcenie przez każdy kraj filmu zachęcającego do studiowania i podjęcia pracy w swoich krajach oraz zaprojektowanie ulotki informującej o możliwościach podjęcia pracy i studiów w swoich krajach. Wspólnie ustalono zakres i formę realizacji zadań. Podczas kolejnego spotkania zorganizowane zostaną targi, podczas których uczniowie będą zachęcać innych do przyjazdu do swojego kraju. Po spotkaniu nauczyciele udali się do hotelu na odpoczynek. O godz. 23.30 polscy uczniowie pożegnali swoich gości z Litwy, którzy wyjechali do domu.

W piątek, tj. 15.04.2016 r. o godz. 10.00 wszyscy uczniowie pożegnali gości z Niemiec i Turcji, którzy wyjechali do domu. Od godz. 10.30 do 14.30 polscy nauczyciele spotkali się w celu napisania sprawozdania z pobytu w Polsce, uporządkowania materiałów z wystawy i zajęć oraz ustalenia harmonogramu spotkań i podziały zadań odnośnie przygotowania kolejnych zadań na spotkanie w Niemczech.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Opracowali:

Katarzyna Kwaczyńska

Ewa Piątkowska-Mider

Krzysztof Rzepka