Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Turcja

SPRAWOZDANIE Z CZWARTEGO SPOTKANIA SZKÓŁ PARTNERSKICH
Projekt nr: 2015-1-DE03-KA219-013558_4
Tytuł projektu: Life and Work in Europe – educational opportunities, possibilities of migration and integration for adolescents
Życie i praca w Europie – edukacyjne szanse oraz możliwości migracji i integracji dla młodzieży
Miejsce spotkania Kozlu Anadolu Lisesi, Zonguldak
Fatih Mh., Bilgi Sok. No:2, 67600 Zonguldak, Turcja
Termin spotkania 23.04.2017 – 28.04.2017
Uczestnicy spotkania Uczniowie szkół partnerskich z Niemiec, Polski, Litwy i Turcji
Cele spotkania Opracowanie na podstawie fikcyjnego ogłoszenia o pracę listy kontrolnej niezbędnej do ubiegania się o pracę w każdym z krajów;
Opracowanie przykładowych życiorysów i listów motywacyjnych odpowiadających normom każdego z krajów projektu;
Opracowanie na podstawie wyników pracy podczas wcześniejszych spotkań szkół partnerskich przewodnika dla kandydatów, którzy chcą podjąć pracę za granicą;
Podsumowanie wyników pracy w projekcie;
Poznanie tureckiej kultury i zabytków w Zonguldak.

W dniach od 23.04.2017 do 28.04.2017 ośmiu uczniów Szymon Najmrodzki (klasa 2 TM), Tomasz Kruła (klasa 2 TM), Jarosław Sypko (klasa 4 TI), Jakub Maderak (klasa 4 TS), Przemysław Stochła (klasa 4 TS), Arkadiusz Rogala (klasa 3 TM), Wiktor Kwasek (klasa 2 TS), Sebastian Tocha (klasa 2 TH) oraz dwóch nauczycieli Katarzyna Kwaczyńska (nauczycielka języka angielskiego) i Krzysztof Rzepka (nauczyciel języka niemieckiego) uczestniczyli w czwartym i ostatnim spotkaniu partnerów projektu w ramach programu Erasmus+. Spotkanie miało miejsce w mieście Zonguldak w zachodnio-północnej Turcji nad Morzem Czarnym. W dniu 23.04.2017 uczniowie i nauczyciele wyruszyli w długą podróż do Turcji. Podróż podzielona była na kilka etapów. Z Oleśnicy do Wrocławia grupa udała się minibusem. O godz. 9.00 uczestnicy projektu polecieli samolotem do Stambułu z przesiadką w Warszawie. Z lotniska w Stambule w towarzystwie dwóch nauczycieli ze szkoły tureckiej grupa udała się w sześciogodzinną podróż minibusem do Zonguldak, gdzie polscy uczniowie zostali odebrani przez tureckich uczniów i ich rodziców. W dniu 24.04.2017 o godz. 8.30 wszyscy uczniowie spotkali się sali gimnastycznej, aby zobaczyć poranny apel, podczas którego uczniowie szkoły tureckiej zostali przywitani przez dyrektora szkoły i odśpiewali wspólnie hymn narodowy. Następnie uczestnicy projektu udali się do sali, w której odbywały się prace projektowe. Spotkanie rozpoczęło się od powitania partnerów przez dyrektora szkoły Murata Sevindika. Uczestnicy otrzymali program spotkania i rozpoczęto pracę nad projektem. Od godz. 9.00 do 9.45 odbył się wykład o tym, czym są i jak powinny wyglądać CV i list motywacyjny. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i przystąpili do realizacji projektu. Pierwsze zadanie polegało na opracowaniu listy pytań do otrzymanego życiorysu i listu motywacyjnego. Po prezentacji i omówieniu wyników pracy uczniowie tworzyli własne CV i listy motywacyjne w języku angielskim, które zaprezentowano na forum. Następnie wszyscy udali się na obiad. Po obiedzie uczestnicy projektu wybrali się na wycieczkę do kopalni węgla, gdzie poznali historię górnictwa w regionie. Po zakończeniu zwiedzania wszyscy wrócili do szkoły, gdzie ogłoszono czas wolny. Uczniowie udali się do swoich rodzin goszczących. W dniu 25.04.2017 o godz. 8.30 rozpoczęto kolejny etap realizacji projektu, który polegał na opracowaniu przez uczniów w grupach międzynarodowych poradnika dla osób ubiegających się o pracę w Niemczech, Polsce, Turcji i na Litwie. Uczniowie opracowywali poradnik na podstawie materiałów (plakaty, ulotki, statystyki, zestawienia, zdjęcia etc.), które opracowywali na poprzednich spotkaniach projektowych. Poradnik uwzględniał zasady pisania CV i listy motywacyjnego, wyszczególniono wszystkie podobieństwa i różnice w zasadach tworzenia w/w dokumentów. Wszystkie informacje zamieszczono na plakatach. Podczas spotkania zdecydowano, że poradnik będzie miał formę filmu. Po opracowaniu plakatów uczniowie przygotowywali się do ustnego przedstawienia wyników. Po zakończeniu pracy wszyscy uczestnicy projektu udali się na obiad. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili uniwersytet Bülent Ecevit University w Zonguldak. W trakcie zwiedzania uczestnicy obejrzeli film o historii i dorobku naukowym uczelni oraz zwiedzili budynki uczelni. O godz. 16.00 w ramach programu kulturalnego uczniowie i nauczyciele udali się do jaskini Gökgöl, gdzie podziwiali piękno natury. Po powrocie z wycieczki uczniowie udali się do swoich rodzin goszczących na odpoczynek. W dniu 26.04.2017 o godz. 8.30 uczestnicy projektu spotkali się w szkole i przystąpili do tworzenia poradnika w formie filmu, który po obróbce komputerowej będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej http://www.erasmus-lwe.com. Po zakończeniu prac nad filmem szkoła turecka przygotowała program artystyczny, który rozpoczął się od pokazu tradycyjnego tańca tureckiego. Uczniowie i nauczyciele mieli też okazję wzięcia udziału w pokazie specjalnego malarstwa na wodzie i wypróbowania swoich umiejętności malarskich. Następnie odbyło się spotkanie z obcokrajowcem pochodzącym z Puerto Rico, który mieszka w Turcji. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda życie w Turcji. Pan Jorge Morales opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z pracą w Turcji i o relacjach z ludźmi. Uczniowie zdawali wiele pytań dotyczących życia w Turcji z perspektywy obcokrajowca. Po spotkaniu odbyła się ewaluacja. Uczniowie otrzymali ankiety ewaluacyjne, w których dokonali oceny organizacji zajęć, zwiedzania, atmosfery, czasu wolnego, współpracy, komunikacji, rodzin goszczących, samopoczucia przed, w trakcie i pod koniec spotkania, stosunku do rodziny goszczącej i kraju goszczącego, komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz korzyści osobistych odniesionych w projekcie. Po ewaluacji uczniowie i nauczyciele ze szkoły tureckiej przygotowali koncert muzyki tureckiej. Po koncercie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w spotkaniu z udziałem przedstawicieli władz miejskich i prasy. Następnie nauczyciele szkół partnerskich wygłosili krótkie przemówienia, w których podziękowali dyrekcji i nauczycielom szkoły w Zonguldak za przygotowanie spotkania. Na koniec zaprezentowano film ze wszystkich poprzednich spotkań projektowych na Litwie, w Polsce i w Niemczech. Ok. godz. 14.00 uczniowie udali się do rodzin goszczących na odpoczynek, a nauczyciele spotkali się w celu uzupełnienia ankiety ewaluacyjnej online. W ankiecie nauczyciele ocenili ostatni etap projektu pod kątem realizacji zadań, komunikacji międzyszkolnej i przebiegu projektu. W ostatnim dniu uczniowie i nauczyciele wybrali się na całodniową wycieczkę do miast Safranbolu i Amasra. W Safranbolu uczestnicy zwiedzili starą część miasta wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, obejrzeli film o historii miasta i skosztowali tradycyjnych tureckich słodyczy. Następnie wszyscy udali się na bazar w celu zakupu pamiątek. Chętne osoby miały okazję zwiedzenia meczetu. W drodze do kolejnego miasta uczestnicy wycieczki zatrzymali się na obiad, gdzie skosztowali tradycyjnych tureckich potraw. W przerwie obiadowej przewidziano też czas wolny na spacer po miejscowości, w której można było podziwiać malownicze budynki, przepiękne uliczki i wejść do lokalnych małych sklepików z pamiątkami. Następnie wszyscy uczestnicy wycieczki udali się w dalszą podróż do nadmorskiego miasta Amasra. Po przybyciu na miejsce rozpoczęto od zwiedzania miasta, po czym uczniowie i nauczyciele udali się w rejs statkiem po Morzu Czarnym. Podczas rejsu uczniowie i nauczyciele podziwiali panoramę miasta, przepiękne klifowe wybrzeże oraz pływające dookoła delfiny. Po zakończeniu rejsu uczestnicy wycieczki udali się na wspólny posiłek do nadmorskiej restauracji, po czym wrócili do Zonguldak. W dniu 28.04.2017 o godz. 7.00 polscy i litewscy uczniowie wraz z nauczycielami wyjechali autobusem na lotnisko do Stambułu, gdzie pożegnali się ze sobą i wrócili samolotem do domu. O godz. 23.00 grupa polska dotarła do Oleśnicy, gdzie na uczniów czekali stęsknieni rodzice.