Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Leonardo da Vinci

„Sieci współpracy na rzecz orientacji i edukacji zawodowej”

W czasie realizacji programu w Halle zaprezentowane zostaną standardowe niemieckie rozwiązania w zakresie orientacji zawodowej (np. przedmiot Nauka o pracy), jak też projekty opracowane dzięki współdziałaniu różnych podmiotów rynku pracy i edukacji. Wyjazd do Halle poprzedzają szkolenia kulturowo-językowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają po zakończeniu programu dokument potwierdzający uczestnictwo oraz Europass Mobility.
W ramach wizyty w Halle (Niemcy) w dniach 13-18.06.2010 osoby odpowiedzialne za orientację oraz edukację zawodową ze strony szkół oraz pracownicy przedsiębiorstw wspierających praktyczne kształcenie uczniów i absolwentów będą mogli poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i wiedzę dzięki wymianie doświadczeń z partnerami niemieckimi, a przez to także podnieść jakość i innowacyjność kształcenia w obszarze swojego działania.
w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Sieci współpracy na rzecz orientacji i edukacji zawodowej”01.12.2009 – 31.07.2010
„Sieci współpracy na rzecz orientacji i edukacji zawodowej”