Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Międzynarodowy projekt – Kinema

Czym jest KINEMA? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to międzynarodowy niemiecko – francusko – polski projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, interesujących się kinematografią oraz próbujących własnych sił w trudnej sztuce, jaką jest bez wątpienia kręcenie własnych filmów i to na dodatek w języku obcym. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy uczestniczy w tym projekcie od 2014r. Oprócz nas bierze w nim udział jeszcze sześć szkół dolnośląskich: z Wrocławia, Ząbkowic Śląskich, Karpacza, Jeleniej Góry i niewielkiej miejscowości Góry. Wraz z kolegami z Niemiec i Francji polscy uczniowie – po czterech z każdej szkoły – tworzą międzynarodowe zespoły, które w czasie roku szkolnego realizują nakreślone przez opiekunów swoich grup zadania projektowe, związane z realizacją kilkuminutowych filmów na określony temat. Następnie filmy te są analizowane przez partnerów z zagranicy, powstają komentarze filmowe podsumowujące z jednej strony sposób ukazania problemu, a z drugiej oceniające umiejętności filmowe kolegów, takie jak: napisanie scenariusza w języku obcym, gra aktorska, kręcenie i montowanie filmu, dobór muzyki podkreślający właściwą wymowę ukazywanego problemu. Wszystkie te umiejętności muszą potwierdzić uczestnicy projektu podczas finału projektu, który rokrocznie odbywa się w jednym z państw biorących udział w tym przedsięwzięciu. Ze strony polskiej projektowi patronuje Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ewa Piątkowska-Mider Sylwia Nowogońska-Berłowska

logourzadmarszalkowski