Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy

ue

Projekt zakończony!

Tytuł projektu: Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-10-31

Wnioskodawca: Powiat Oleśnicki

Projekt ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy poprzez podniesienie kwalifikacji  4 nauczycieli oraz zwiększenie szans uczniów – 556 (199K i 357 M) na regionalnym rynku pracy do września 2018r.

Cel realizowany będzie poprzez kompleksowe wsparcie placówek objętych projektem polegające na przeprowadzenie dodatkowych zajęcia specjalistyczne realizowanych we współpracy z pracodawcami, szkolenia nadające dodatkowe uprawnienia uczniom, staże zawodowe dla uczniów kształcących się na kierunkach technik informatyk, technik spedytor, technik ekonomista, technik mechanik, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz szkolenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Dodatkowo w ZSP w Oleśnicy zostaną doposażone pracownie dla kierunków technik mechanik, technik spedytor, technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk.

Kompleksowe wsparcie zarówno uczniów, nauczycieli jak i samych placówki pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i zwiększy praktyczne umiejętności uczniów pod kątem wykonywania zawodu tak, aby wypełnić lukę pomiędzy wiedzą i umiejętnościami nabywanymi w toku kształcenia formalnego i dostępnych w ramach niego narzędzi a potrzebami pracodawców zwłaszcza na lokalnym rynku pracy.

ue_2

Całkowita wartość projektu: 1 136 718,48 zł

Kwota dofinansowania z UE:  966 210,70 zł

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa – uczeń

Deklaracja uczestnictwa – nauczyciel

Zgoda na upublicznienie wizerunku

Harmonogramy 2017:

Harmonogram zajęć – luty 

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

Harmonogram zajęć – maj

Harmonogram zajęć – czerwiec

Harmonogram zajęć – październik

Harmonogram zajęć – listopad

Harmonogram zajęć – grudzień

Harmonogramy 2018:

Harmonogram zajęć – styczeń

Harmonogram zajęć – luty

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

Harmonogram zajęć – maj

Harmonogram zajęć – czerwiec

Harmonogram zajęć – wrzesień

Harmonogram zajęć – październik

Staże:

Staże zawodowe dla uczniów – zaplanowaliśmy w okresie od 11.07. 2017r. do 04.08.2017r. i od 07.08.2017r. do 31.08.2017r, w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła współpracuje.

Wyjazdy:

Wyjazd edukacyjny do Wrocławskiego Centrum Sieciowo – Superkomputerowego w celu poznania najnowszych technologii serwerowych, m. in. klastra BEM terminy: 22.10.2018, 29.10.2018, 30.10.2018

Harmonogramy szkoleń:

Szkolenie: „ADR transport towarów niebezpiecznych drogą lądową”

Szkolenie: „Druk 3D”

Szkolenie: „IT w pracy logistyka spedytora”

Szkolenie: „język angielski dla przedstawicieli handlowych”

Szkolenie: „Negocjacje z elementami NLP” gr. 1

Szkolenie: „Negocjacje z elementami NLP” gr. 2

Szkolenie:Obsługa Kas Fiskalnych”

Szkolenie: „Programy biurowe w administracji”

Szkolenie: „Techniki sprzedaży”

 

Pliki do pobrania:

Certyfikat

Dziennik praktyk

Rozliczenie kosztów

Umowa – staż

Umowa – stypendium

 

Kontakt: Katarzyna Misiak, e-mail: katarzyna.misiak@zsp.olesnica.pl, tel. 71 314 30 41 wew. 113