Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Publikacje o Patronce Szkoły

Maria Skłodowska-Curie

Patronką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy jest Maria Skłodowska-Curie.

Biblioteka szkolna gromadzi materiały poświęcone Patronce szkoły. Są one wykorzystywane przez nauczycieli do przygotowania lekcji wychowawczych oraz przez uczniów przygotowujących się do konkursów i uroczystych apeli.

W zestawieniu bibliograficznym literatury o Marii Skłodowskiej-Curie uwzględniono pozycje dostępne w zasobach naszej biblioteki.

Książki:

 • Skłodowska-Curie M., Autobiografia i Wspomnienia o Piotrze Curie. Warszawa 2004
 • Biliński L., Z Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu. Warszawa 2003
 • Bobińska H., Maria Skłodowska-Curie. Warszawa 1961
 • Cieśliński P., Majewski J.S., Spacerownik śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2011
 • Cotton E., Rodzina Curie i promieniotwórczość. Warszawa 1965
 • Curie E., Maria Curie. Warszawa 1972
 • Hurtwic J., Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość. Warszawa 1993
 • Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. Notatki Isabelle Chavannes z 1907roku. Warszawa 2004
 • Lemire L., Maria Skłodowska-Curie. Warszawa 2003
 • Maria Curie i córki: listy. Wrocław 2011
 • Quinn S., Życie Marii Curie. Warszawa 1997
 • Skłodowska-Szalay H., Ze wspomnień o Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 1958
 • Sobieszczak-Marciniak M., Maria Skłodowska-Curie: kobieta wyprzedzająca epokę. Warszawa 2011
 • Sobiesiak R., Poczet wielkich fizyków. Warszawa 1975
 • Ściłowski M., Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Warszawa 1947
 • Wołczek O., Maria Skłodowska-Curie. Warszawa 1985

Artykuły z czasopism:

 • Borejsza J.W.: Cudzoziemka w Panteonie. „Gazeta Wyborcza” z dn. 21.04.1995.
 • Jankowski M.: Rozmawiamy o Marii Skłodowskiej-Curie. „Gazeta Wyborcza” z dn. 18.09.1998.
 • Odkąd przestałeś istnieć. „Magazyn Gazety Wyborczej” z dn. 31.05.2001.
 • Skandalistka Skłodowska-Curie. „Gazeta Wrocławska” z dn. 5.03.1999.
 • Wielowieyska D., Sołtyk R.: Pierwsza Polka w paryskim Panteonie. „Gazeta Wyborcza” z dn. 21.04.1995.
 • Wojtal R.: Kobiety niezwykłe. (Scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie). „Biblioteka w Szkole” 2002 nr 3, s. 27-29.
 • Zagórski S.: Maria Skłodowska. Powiedz im o mnie jak najmniej. „Wysokie Obcasy” dodatek do „Gazety Wyborczej” z dn. 24.12.1999.