Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

„Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”

Kolejny raz młodzież naszej szkoły wzięła udział w akcji ratowania polskich nekropolii za wschodnią granicą. Akcja ta jest wartościowym działaniem wychowawczym sprzyjającym pielęgnowaniu pamięci o Polakach, których mogiły znajdują się na Kresach. Niestety wobec wydarzeń toczących się na Ukrainie V edycja akcji ma inny charakter – zbiórka symbolicznych złotówek może nie tylko przywrócić świetność polskim nekropoliom, ale także pomóc naszym rodakom tam żyjącym. Samorząd uczniowski dziękuje klasom, które przekazały zebrane środki na konto akcji.

Wszystkie informacje na temat przebiegu akcji, lista wpłacających i reportaże „Studia Wschód” można znaleźć na stronie www.studiowschod.pl

Jadwiga Skorek