Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Recepta na sukces? Systematyczna praca !

Pierwsze styczniowe egzaminy w nowych kwalifikacjach: A.18 – Prowadzenie sprzedaży i A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, mamy już za sobą. We wcześniejszym artykule wspominaliśmy, że wyniki egzaminów są dla nas ogromnym sukcesem. Przypomnijmy, że część teoretyczną zdało 91% uczniów przystępujących do egzaminu, natomiast część praktyczną egzaminu zdali wszyscy uczniowie klas trzecich, kształcący się w zawodzie technik handlowiec i technik ekonomista.
Wprawdzie egzaminy z drugiej kwalifikacji A.22 – Prowadzenie działalności handlowej i A.36 – Prowadzenie Rachunkowości, do których przystąpią uczniowie, będą miały miejsce dopiero w przyszłym roku szkolnym – już od początku drugiego półrocza bieżącego roku szkolnego rozpoczęliśmy pracę mającą na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów.
Na przedmiotach zawodowych uczniowie zapoznają się z pracą na programach firmy Insert ( obsługa programu magazynowo – sprzedażowego Subiekt, programu kadrowo – płacowego Gratyfikant, programu do prowadzenia uproszczonych form księgowości – Rachmistrz, programu do prowadzenia księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw – Rewizor ), których umiejętność obsługi jest jednym z najważniejszych wymogów związanych z kształceniem w kwalifikacjach A.22. i A.35.
Opanowanie wyżej opisanych umiejętności jest możliwe przede wszystkim dzięki bardzo dobrze wyposażonym salom komputerowym. Organizacja kształcenia na zajęciach polega na tym, że uczniowie z klasy podzieleni są na mniejsze grupy. Każdy uczeń pracuje na własnym stanowisku pracy. Mała liczebność grupy pozwala również na indywidualną pracę z każdym uczniem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Ogromnym atutem jest również to, że programy firmy Insert wykorzystuje w prowadzeniu swojej działalności wiele przedsiębiorstw. Opanowanie umiejętności ich obsługi przez naszych uczniów podwyższa ich kwalifikacje zawodowe – a co za tym idzie – zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości.
Katarzyna Peśla