Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Rozpoczęcie Roku 2010/2011

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

Tegoroczny apel był 65 w historii Naszej Szkoły rozpoczynającym rok szkolny.

Po wakacyjnej przerwie ponownie wróciliśmy w mury szkoły, by zacząć kolejny rok nauki, który przybliży nas ku upragnionemu celowi: zdobycia zawodu, ukończenia szkoły i zdania matury. Jeżeli wszyscy z ochotą i zaangażowaniem zabierzemy się do pracy, to nasze marzenia z pewnością nie okażą się płonne. Powitaliśmy do niedawna gimnazjalistów, dziś uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
1 wrzesień był także okazją do wręczenia stypendiów tym uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, prezentowali wzorową postawą godną miana ucznia szkoły i są jej chlubą. Nagrodzeni zostali:

  • Klaudia Gałek z klasy 3 TE
  • Adriana Szurka z klasy 3 TE

Nagrody wręczył przedstawiciel Organu Prowadzącego naszą szkołę Przewodniczący Rady Powiatu pan Marian Horbacz.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zbiegła się z ważnymi dla naszego państwa i narodu rocznicami: 71. rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej i 30. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych, co zapoczątkowało zmiany polityczne i ustrojowe w naszym kraju. W obu przypadkach, wydarzenia te zostały okupione krwią naszych rodaków, o czym nikomu, a szczególnie nam, młodym Polakom, nie wolno zapomnieć.

{gallery}/artykuly_zdj/2010_2011/rozpoczecie_roku/{/gallery}