Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Ponad osiemset uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uroczystym apelem rozpoczęło nowy rok szkolny 2016/2017. W imieniu samorządu szkolnego, dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, zaproszonych gości oraz całą społeczność uczniowską witali: Paulina Serafin oraz Brajan Orzechowski.
„Szkoła bez uczniów w okresie wakacyjnym jest szkołą smutną” powiedział Dyrektor Jacek Stala witając wszystkich przybyłych uczniów, w tym szczególnie pierwszoklasistów. W trakcie przemówienia poinformował także o zmianach kadrowych oraz o klasach nad którymi patronat sprawują jedne z największych przedsiębiorstw działających na ternie miasta Oleśnica: GKN Driveline oraz AIDA.sp.zo.o.

Pierwszy dzień szkoły był okazją do wręczenia stypendiów tym, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pani Małgorzata Iwańska wręczyła uczniom stypendia Starosty Powiatu Oleśnickiego.
Uczniowie nagrodzeni to: Klaudia Jaroszewska, Wiktor Kwasek, Dominik Nawrot, Agnieszka Piech , Dominika Rzepka, Michał Szumski. Dodatkowo stypendia ufundowane przez Wyższą Szkołę Bankową z Wrocławia, dla najlepszych uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec wręczyła pani Anna Orzeł. Wyróżnieni uczniowie to: Agnieszka Piech, Agnieszka Hajntze, Filip Kolbert.
Po części oficjalnej młodzież udała się na spotkania z wychowawcami.