Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

     1 września 1.09.2015r uroczystym apelem rozpoczął się rok szkolny w Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.
Zgromadzonych na dziedzińcu szkoły uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości powitał dyrektor-mgr Jacek Stala.
Wiele ciepłych słów skierował do uczniów klas pierwszych, którym życzył sukcesów i poczucia, że znaleźli się w dobrej nowoczesnej szkole, przygotowującej do zawodu.
     Po przemówieniu dyrektora czekała na uczniów niespodzianka.
Zaproszony na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej – dr Marek Natalii, który wręczył czeki nagród pieniężnych sześciorgu uczniom, którzy zdobyli, w minionym roku, najlepsze wyniki w nauce.
     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zbiega się z ważnymi dla państwa rocznicami: 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 35 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, które zapoczątkowały zmiany polityczne i ustrojowe w naszym kraju.

Cała społeczność szkolna uczciła chwilą ciszy pamięć tych, którzy oddali życie za Polskę.
    Po części oficjalnej ciąg dalszy uroczystości przebiegał w wyznaczonych salach, do których udali się uczniowie wraz z wychowawcami.
     Naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016 czas zacząć.
 Urszula Jasińska