Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kontakt

Adres szkoły: Zespół Szkół Zawodowych
im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

Tel. (71) 314 30 41; fax (071)314 30 42

Sekretariat uczniowski pok. 119 – tel. (71) 314 30 41 wew. 116

e-mail: sekretariat@zsz.olesnica.pl

adres internetowy: http://www.zsz.olesnica.pl/

adres skrzynki pocztowej ePUAP: ZSZOlesnica1/SkrytkaESP