Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Rekrutacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

PROWADZI NABÓR DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej, kończąca się maturą.

Absolwenci  Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej. Zajęcia odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego :

  • wiek min. 18 lat
  • świadectwo ukończenia szkoły  niższego szczebla.

Wymagane dokumenty:

  • podanie(do pobrania). Podania do szkoły wraz z załącznikami należy złożyć w szkole – wrzucić do przygotowanego pojemnika przy wejściu głównym do szkoły. Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej i podpisanej kopercie – imię i nazwisko, adres, z dopiskiem rekrutacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  • wypełniony formularz personalny (do pobrania )
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
  • 3 zdjęcia (format: 37/52 mm.)
  • w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument)

Sekretariat szkoły zaocznej:

Samodzielny referent d/s uczniowskich

Halina Kanak

Pokój nr 119, tel. 71 314 30 41 wewn.116

Przyjmowanie i załatwianie spraw słuchaczy Szkoły dla Dorosłych:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK – w godz. 7.30 -15.30

Dokumenty i informacje dotyczące słuchaczy Szkoły dla Dorosłych należy odbierać osobiście w w/w godzinach.

Wpłaty 

Samorząd Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych
przy Zespole Szkół Zawodowych

Numer konta: 27 9584 00082001 0011 5629 0001
Prosimy o podanie:
imię i nazwisko, kwota, za semestr i rok