Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Ślubowanie klas pierwszych

21 października 2022 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas pierwszych przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Uroczystość poprowadzili Kinga Łata z klasy 2TE oraz Wojciech Kissler z klasy 4TSp.

Do uczniów przemówił Pan Dyrektor Jacek Stala, który serdecznie przywitał pierwszoklasistów w gronie uczniów naszej szkoły. Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiło ślubowanie. Przedstawiciele poszczególnych klas zostali poproszeni na środek placu apelowego, by ślubować na Sztandar Szkoły:

„My uczniowie klas pierwszych  Zespołu Szkół Zawodowych  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy  uroczyście przyrzekamy na honor Sztandaru i zgromadzonych tu osób:

  • uczyć się systematycznie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki,
  •  żyć zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
  • przestrzegać szkolnego regulaminu,
  • w pełni uczestniczyć w życiu szkoły,
  • z godnością i dumą nosić miano ucznia Zespołu Szkół Zawodowych,
  • współdziałać na rzecz szkoły,
  • być wiernym wartościom przekazywanym przez Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców.”

Na koniec Pan Dyrektor wręczył wyróżniającym się uczniom Stypendia Starosty Powiatu Oleśnickiego. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie: Jarosław Zadka z klasy 4TEg, Aleksandra Mucha z klasy 2TS oraz Andżelika Wilgosz z klasy 2TS.