Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Spotkanie z prof. A. Chybicką .

W dniu 16 marca 2015 r. uczniowie klasy 3a sprzedawca i 3 mm z opiekunami  V.Szczepanik i St. Różyckim uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Garnizonie Oleśnica pod hasłem „Dzień Dawców Krwi i Szpiku z Garnizonem Oleśnica”. Dr Piotr Szetelnicki omówił „łańcuch przeżycia” dający szanse przeżycia poszkodowanym w różnych wypadkach. Następnie  prof. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Klinki Transplantacji Szpiku, Onkologiii Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu omówiła procedurę rejestracji w bazie dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS Polska. Pani profesor pokazała młodzieży i służbie mundurowej, że każdy z nas może oddać małą cząstkę siebie, aby pomóc uratować życie małym dzieciom.W bazie wojskowej można było oddać krew i zarejestrować się jako dawca komórek macierzystych. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy od kilku lat systematycznie i chętnie oddają krew w akcjach krwiodawstwa organizowanych na terenie szkoły.

Violetta Szczepanik

k15_4