Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Stypendyści nagrodzeni przez rektora Wyższej Szkoły Bankowej

Dnia 23 stycznia 2014 roku w auli naszej szkoły – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, odbyła się konferencja inaugurująca promocję placówki w zakresie szkolnictwa zawodowego. Spotkanie skierowane było głównie do uczniów gimnazjów z naszego powiatu.

Wśród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Marian Noga, były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 roku członek Rady Polityki Pieniężnej, obecne wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego – Leszek Lenartowicz oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych W Oleśnicy – Henryk Kruszelnicki.

Współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy trwa od kilku lat. W trakcie konferencji prof. Marian Noga wręczył stypendia czterem najlepszym uczennicom klas czwartych Technikum Handlowego i Ekonomicznego za bardzo dobre wyniki w nauce. Czeki na kwotę 1 000 zł od WSB otrzymały: Martyna Gajda i Magdalena Łątka – uczennice klasy 4 TH oraz Paulina Sikorka i Patrycja Bielska – uczennice klasy 4a TE.

 

Konferencji przewodniczył pan Wiesław Szymczykiewicz – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ZSP. Jako pierwsza wystąpiła pani Anna Kocik – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSP i jednocześnie doradca ds. szkolnictwa zawodowego w PCEiK. Przedstawiła zgromadzonym prezentację dotyczącą kierunków zmian w kształceniu zawodowym. Spotkanie uświetnił prof. Marian Noga wykładem na temat korzyści wynikających ze znajomości podstawowych praw ekonomii. Później swoje przemówienie zaprezentował Starszy Cechu – pan Henryk Kruszelnicki, który przedstawił korzyści i obowiązki wynikające z pomocy cechu w organizacji praktyk na terenie jego zakładu pracy. Ostatnim punktem wizyty prof. Mariana Nogi był wykład dla klas Technikum Ekonomicznego na temat działań Rady Polityki Pieniężnej i znaczeniu pieniądza. Dyrektor ZSP – mgr Jacek Stala podsumował spotkanie, życząc uczestnikom dobrego i przemyślanego wyboru dalszej drogi edukacji.

M. Gajda i M. Łątka

{gallery}dzienna_szkola/WSB{/gallery}