Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Sukces Laury Przyłuckiej, uczennicy klasy 2 TEp

W tym roku odbyła się już XVI edycja Dolnośląskiego Literackiego Konkursu o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”, którego organizatorem był Zespół Szkół Salezjańskich „Don Bosco”  we Wrocławiu i „ Gość Wrocławski”.

 Tegoroczne tematy zaproponowane przez organizatorów były bardzo mocno powiązane  z sytuacją pandemiczną na świecie.

Do wyboru były dwa tematy. Pierwszy to: „Niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści. Ocal mnie od pogardy Panie!” (Natan Tanenbaum). Jakie jest Twoje lekarstwo na ocalenie od pogardy, nienawiści, braku zrozumienia, chorób nękających ludzkość albo niszczących człowieka? 

Drugi temat dotyczył bezpośrednio koronawirusa w ujęciu pozamedycznym: „Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni”. (J. W. Goethe) W jakim stopniu słowa te można odnieść do świata ogarniętego pandemią? Wyraź swoją opinię.  

    Uczennica naszej szkoły odważyła się zmierzyć z wyzwaniem realizacji zaproponowanych konkursowych tematów. Wybrała temat pierwszy  i znalazła lekarstwo na brak zrozumienia, nienawiści i pogardy w nauczaniu Jana Pawła II. Za swoją pracę została wyróżniona nagrodą książkową, dyplomem i zaproszeniem na uroczystą galę.    

     Tegoroczna gala była wyjątkowa ze względu na ograniczenia pandemiczne, ale nie zabrakło na niej znakomitych gości:    

Cieszę się, że jako prezydent Wrocławia, mogłem objąć swoim honorowym patronatem to wydarzenie. Żyjemy w czasach, kiedy niezwykle ważne są słowa. A wy się tym słowem posługujecie. Niech to będą słowa literackie, niech to będzie język literacki. Używajmy go nie tylko podczas konkursu, posługujmy się nim codziennie. Bądźmy w tym szczególnym czasie wobec siebie życzliwi. Wykazujmy tą szczególną solidarność, której tak bardzo potrzebujemy. Dbajmy o siebie! Mam nadzieję, że kolejna edycja odbędzie się już w pełnym zakresie „  – mówił Jacek Sutryk.

Niech słowa prezydenta Wrocławia staną się inspiracją dla naszych uczniów do podejmowania działań twórczych oraz dbałości na co dzień o język ojczysty!

     Izabella Kownacka