Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Sukcesy młodego programisty

Po raz kolejny uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – Tomasz Kłodnicki wykazał się wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży IT. Tym razem wykonał projekt naukowy, dotyczący badania jakości powietrza pod kątem smogu. Dodatkowo stworzył stronę internetową, której celem jest uświadomienie mieszkańcom miasta, jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza i jakie są jego skutki. http://zsp.olesnica.pl/smog

Będąc uczniem pierwszej klasy Technikum Informatycznego wraz z kolegą Gabrielem Domanowskim (kl. IITI) Tomasz napisał aplikację pt. „Aplikacja do automatycznego generowania pytań”, która została wyłoniona spośród 32 projektów konkursowych zaprezentowanych w Ogólnopolskim Finale Konkursu Naukowego E(x)plory w Gdyni,  organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii.

W drugiej klasie młody programista reprezentował szkołę w finale Ogólnopolskiego Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa w Warszawie podczas form Technologii Bankowości Spółdzielczej. Uczeń był jednym z 64 uczestników z całej Polski, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych spośród 3000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W grudniu 2018 roku Tomasz został mistrzem powiatu w konkursie informatycznym „Potyczki nastoletnich informatyków” organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej „Horyzont”. Wykazał się tym razem umiejętnościami dotyczącymi języków programowania i sieci oraz systemów komputerowych. Poszerzył tym razem zakres swoich kompetencji w dziedzinie nowych technologii. W działaniach wspierał ucznia mgr inż. Stanisław Lota. Opieka merytoryczna, zaangażowanie nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz talent Tomasza Kłodnickiego stanowiły podstawę opisanych sukcesów.