Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Szkoła zaoczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

PROWADZI NABÓR DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny)

Solidna wiedza Twoją szansą na rynku pracy

Pracuj na co dzień a w weekendy zdobywaj z nami wiedzę. Szkoła dla dorosłych dostosowana do Twoich potrzeb.

  1. Jedyna w mieście bezpłatna szkoła
  2. Indywidualne podejście do każdego słuchacza
  3. Kadra nauczycielska z wieloletnim doświadczeniem
  4. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne przygotowujące do matury


Szkoła dla absolwentów Gimnazjum lub ośmioletniej Szkoły Podstawowej,  kończąca się maturą.

Absolwenci  Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej.

Zajęcia  odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela  – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego :

wiek min. 18 lat,

  • świadectwo ukończenia niższego szczebla.

Wymagane dokumenty:

  • podanie(do pobrania). Podania do szkoły wraz z załącznikami należy złożyć w szkole – wrzucić do przygotowanego pojemnika przy wejściu głównym do szkoły. Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej i podpisanej kopercie – imię i nazwisko, adres, z dopiskiem rekrutacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  • 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.),
  • wypełniona ankieta personalna (do pobrania w p.106 A),
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
  • w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument).

Sekretariat szkoły zaocznej:

Samodzielny referent d/s uczniowskich

Halina Kanak

Pokój nr 119, tel. 71 314 30 41 wewn.116

Przyjmowanie i załatwianie spraw słuchaczy Szkoły dla Dorosłych:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK – w godz. 7.30 -15.30

Dokumenty i informacje dotyczące słuchaczy Szkoły dla Dorosłych należy odbierać osobiście w w/w godzinach.


Wpłaty 

Samorząd Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych
przy Zespole Szkół ZAWODOWYCH

Numer konta: 27 9584 00082001 0011 5629 0001
Prosimy o podanie:
imię i nazwisko, kwota, za semestr i rok