Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Skład Prezydium Samorządu Słuchaczy

SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU SŁUCHACZY DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W OLEŚNICY
ROK SZKOLNY 2020/2021

Funkcja Imię i nazwisko Klasa
Przewodnicząca Sara Klimek 2LO
Zastępca przewodniczącej Ewa Bartnik 2LO
Sekretarz Jowita Miter 3LO
Skarbnik Paulina Duda 3LO