Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wydarzenia

„Ciekawa lekcja historii oraz języka polskiego”
Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyli w nietypowych lekcjach :historii oraz języka polskiego. W sobotę 22.października 2016 r. zorganizowano wyjście do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią .Słuchacze mieli możliwość, poznania historycznych postaci regionu z wykorzystywaniem nowoczesnych metod prezentacji.
Obejrzeli kilkaset eksponatów oraz wiele zdjęć za pomocą różnorodnych tematycznych aplikacji multimedialnych. Dodatkowo we wnętrzach zabytkowej kamienicy oglądali eksponaty związane z historią ziemi oleśnickiej umieszczone w gablotach i szufladach.
Duże wrażenie na odwiedzających wywarła Sala z Makietą Miasta obrazującą średniowieczny układ ulic w obrębie murów obronnych ,Mediateka wyposażona w stół interaktywny i stanowiska audio oraz tematyczne sale :Księstwo i Pokój Fryderyka Augusta, Nowoczesność (1884-1945) Współczesność (po 1945) z bogatymi eksponatami.
W Bramie Wrocławskiej słuchacze obejrzeli wystawę sztuki współczesnej.
Zajęcia dydaktyczne zorganizowane w ten niekonwencjonalny sposób dają możliwość „żywego” przeżywania i rozwijania doświadczeń związanych z historią i sztuką współczesną. Kontakt z dziełami sztuki ma również na celu kształtowanie u słuchaczy smaku estetycznego oraz aktywnego i krytycznego odbioru kultury.
Dzięki takim akcjom nasza szkoła przygotowuje słuchaczy do uczestnictwa w kulturze a także realizuje nadrzędne cele dotyczące postaw patriotycznych i tożsamości narodowej.