Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Szkolne obchody Dnia Ziemi – projekt „Woda niejedno ma imię”

29 kwietnia 2016 w ramach Szkolnego Dnia Ziemi odbyło się podsumowanie interdyscyplinarnego projektu: „Woda niejedno ma imię” przeprowadzonego przez Ewę Herbut i Urszulę Wolińską, w którym udział wzięli uczniowie klas 1bTI i 1T M. Nadrzędnym celem było uświadomienie wszystkim faktu, że woda jest najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym życie na Ziemi. Praca poszczególnych grup polegała na zbieraniu i selekcjonowaniu informacji na zadany temat, wymagała także zaplanowania i przeprowadzenia doświadczeń. Kolejnym krokiem była interpretacja wyników przeprowadzonych samodzielnie badań oraz przygotowywanie prezentacji. Rezultaty swoich działań uczniowie przedstawili w postaci plakatów, prezentacji multimedialnych i filmu.
Klasa 1TM miała za zadanie zbadać wodę pod kątem fizycznym. Zastanawiali się między innymi, od czego zależy wyporność i nośność statków, jak gęstość wpływa na warunki pływania ciał. Jedna z grup skonstruowała przyrząd do pomiaru gęstości cieczy. Ciekawostką okazała się starogrecka łamigłówka i gra Stomachion, która wymyślona została przez Archimedesa.
Człowiek już od początku swego istnienia starał się poznać naturę wody i zrozumieć sposoby utrzymywania się na jej powierzchni. Jednak dopiero Archimedes potrafił opisać siły działające na przedmioty zanurzone w cieczy. Od tego czasu wiadomo, że ciało będzie pływało po powierzchni cieczy, jeśli jego siła wyporu przy maksymalnym zanurzeniu będzie większa niż ciężar tego ciała. W przypadku ciał wykonanych z jednolitego materiału można łatwo przewidzieć, czy będą one tonęły, czy wypływały na powierzchnię płynu. Zależy to od gęstości ciał i gęstości płynów, w których miałyby one pływać. Jeżeli gęstość ciała jest większa niż gęstość płynu, wtedy ciało będzie tonąć. Natomiast jeżeli gęstość ciała jest mniejsza niż gęstość płynu, wtedy ciało będzie wypływać na powierzchnię. Prawo Archimedesa wykorzystuje się przy budowie łodzi podwodnych, unoszeniu się balonów w powietrzu, w badaniu gęstości ciał ciekłych, stałych i gazowych.
Klasa 1 bTI zajęła się wodą z punktu widzenia geografa. Uczniowie omówili zasoby wodne Ziemi i proporcjonalnie zobrazowali to ilością wody w różnych pojemnikach. Kolejna grupa zaprezentowała obieg wody w przyrodzie, tzw. cykl hydrologiczny. Woda przemieszcza się między atmosferą, hydrosferą i litosferą. Krążenie to zachodzi w strefie obejmującej od ok. 0,8 km litosfery do ok. 16 km atmosfery i stanowi zamknięty cykl. Głównym motorem, powodującym krążenie wody w przyrodzie jest energia cieplna Słońca, dzięki której zachodzi proces parowania z powierzchni lądów i oceanów, dostarczający wilgoci potrzebnej do utworzenia się chmur, a w konsekwencji do powstania opadów atmosferycznych.
Uczniowie próbowali również znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy nie zabraknie nam wody? Rozmieszczenie zasobów słodkiej wody na świecie nie jest równomierne. Poza niewielkimi obszarami nadwyżek wody (klimat równikowy, wilgotny monsunowy, umiarkowany chłodny wilgotny) większość to obszary deficytowe lub poważnie zagrożone deficytem. Wzrastające zapotrzebowanie na wodę przekłada się na niedobory wody, którymi dotknięte jest już 40% ludności świata. Niedobory te mogą stanowić potencjalne źródło napięć i konfliktów na poziomie lokalnym, państwowym czy międzynarodowym, które omówiono w prezentacji.
Ewa Herbut