Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Szkolny Turniej wiedzy o Oleśnicy i Rejonie.

TURNIEJ WIEDZY O OLEŚNICY I REGIONIE

Z okazji przypadającej w dniu 22 lutego rocznicy nadania praw miejskich Oleśnicy, po raz kolejny odbył się w naszej szkole Turniej Wiedzy o Oleśnicy i Regionie. W Turnieju wzięli udział reprezentanci klas drugich szkoły średniej.

W rundzie pierwszej zawodnicy odpowiadali na pytania z zakresu historii naszego miasta, jak i jego współczesnego funkcjonowania.

W rundzie drugiej musieli zmierzyć się z rozsypanką złożoną z dat, faktów i postaci, z wykreślaną dat, ze skrótami instytucji działających na terenie naszego miasta.

W rundzie trzeciej zadaniem drużyn było opisanie herbu Oleśnicy oraz ułożenie życzeń urodzinowych dla naszego miasta, a następnie zaprezentowanie ich jury.

W rundzie czwartej uczestnicy przedstawiali prezentacje multimedialne obrazujące historyczne oblicze naszego miasta.

Jury obradujące w składzie: mgr Aleksandra Szyszka, mgr Sabina Stala i mgr Sandra Kamińska po dokonaniu oceny zadań ogłosiło wyniki rywalizacji, które przedstawiają się następująco:

I miejsce – drużyna z klasy  2 ZI;

II miejsce – drużyna z klasy 2 TI;

III miejsce – drużyna z klasy 2 TH;

IV miejsce – drużyna z klasy 2 TM.

Zwycięska drużyna z klasy 2 ZI wystąpiła w składzie:

Dominika Babiarz, Katarzyna Chochół, Daniel Seweryński.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Turniej poprzedziły lekcje o tematyce regionalnej, prowadzone przez nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Jak co roku, impreza ta jest okazją do poznania i przypomnienia bogactwa historycznego i kulturowego miejsca, w którym urodzili się nasi przodkowie, dziadkowie,  rodzice i my sami. Pamiętajmy, że nasze miasto, nasz region to nasza Mała Ojczyzna, która powinna być bliska sercu każdego z nas.

mgr Aleksandra Szyszka