Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Dolnośląski Konkurs Historyczno-Artystyczny „Tobie Polsko”

Konkurs organizowany pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego

Dolnośląski konkurs  historyczno-artystyczny  „Tobie Polsko” skierowany jest do społeczności szkół ponadpodstawowych. Liczymy na aktywność nie tylko uczniów, ale i ich rodzin oraz nauczycieli.  Głównym zadaniem uczestników będzie zrobienie zdjęcia pamiątce lub miejscu, które są związane z okresem odzyskania niepodległości. Fotografia powinna mieć charakter artystyczny oraz koniecznie opatrzona musi być opisem. Najbardziej wartościowe pod względem historycznym oraz wyróżniające się stroną artystyczną prace będą wykorzystane do ekspozycji stałej- Miejsca Pamięci, które funkcjonować będzie w formie wystawy otwartej na terenie ZSP w Oleśnicy.

Cele konkursu:

– aktywizowanie młodzieży i ich rodzin do wspólnego poszukiwania pamiątek historycznych,

– zaangażowanie społeczeństwa na poziomie lokalnym do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

– budowanie pozytywnych skojarzeń Polski z niezależnością  i dumą narodową,

– wzbudzenie zainteresowania historią Polski poprzez ukazanie jej w formie artystycznej ( fotografika),

– promowanie utalentowanej młodzieży i podkreślenie jej roli w budowaniu przyszłości kraju.

Regulamin Tobie Polsko_zsp

ZAŁĄCZNIK NR 1.docx.doc

ZAŁĄCZNIK NR 2.docx

ZAŁĄCZNIK NR 3