Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Tutoring

Opieka pedagogiczno-psychologiczna (tutora)

Zajęcia wyzwalające ukryty potencjał możliwości uczniów

Efektem pracy będzie m.in. wdrożone indywidualnego programu rozwojowego uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

Opieka tutora w szkole będzie realizowana w wymiarze 1 godzina tygodniowo

Praca w grupie: