Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja (w tym roku organizowana już po raz 15.), która ma na celu zwrócić uwagę mieszkańców Europy na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata wspólnymi dla całej ludzkości oraz kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową.Inicjatywy Tygodnia mają zaktywizować młodych ludzi na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić  odpowiedzialność za własne działania. I w tym kontekście w dniach 16-24 listopada odbędzie się w naszej szkole bookcrossing – wymiana książek. Zachęcamy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do „uwolnienia” własnych przeczytanych już (a może zapomnianych, niepotrzebnych, zakurzonych) książek. Będzie je można zostawić w wyznaczonych miejscach (biblioteka szkolna, kącik na holu) i zabrać ze sobą inne.Do udziału w akcji zapraszamy także mieszkańców Oleśnicy, zarówno w tygodniu jak i w soboty 16.XI oraz 23.XI od godz. 10.00 do 12.00.O innych planowanych w tym czasie działaniach w naszej szkole można przeczytać także na www.teg.edu.pl

Szkolny koordynator projektu – Sabina Stala