Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uczcili pamięć Grudnia 70′

W piątek 11 grudnia klasa IV TH z panią Martą  Sławutą-Wójcik zorganizowała zajęcia upamiętniające 45.rocznicę wydarzeń grudniowych. Zajęcia miały  charakter symulacji konferencji naukowej, której temat przewodni brzmiał: ”To nie na darmo…”.Grudzień 70′.

Uczniowie odegrali  role ekspertów i pracowali w czterech zespołach: naukowców  zajmujących  się ekonomią i jej wpływem na politykę społeczną(zespół 1), politologów, socjologów i psychologów społecznych  wypowiadających  się na temat sposobu i zasad porozumiewania się przedstawicieli władzy ze społeczeństwem w PRL(zespół 2)i  związkowców z Gdańska i Gdyni oraz ze Szczecina i Elbląga, którzy  osobiście pamiętali wydarzenia z grudnia 1970 r. albo, którzy tylko słyszeli rozmaite opowieści rodzinne o grudniowej rewolcie(zespół 3 i 4). Eksperci na podstawie dostępnych materiałów źródłowych, ogromnej wiedzy oraz własnych przeżyć po krótkiej analizie zapoznali  obecnych z ustalonymi wnioskami.

Konferencję otworzyli naukowcy z zespołu 1., którzy gruntownie przedstawili sytuację społeczno-gospodarczą w latach sześćdziesiątych w Polsce. Grupa politologów uświadomiła zebranym, że wydarzenia z grudnia 1970 r. na polskim Wybrzeżu są przykładem na to, w jaki sposób brak kompetencji, arogancja i poczucie bezkarności osób sprawujących władzę doprowadza do tragedii. Natomiast wystąpienia  samych strajkujących oraz  ich rodzin były pełne emocji i wzruszeń. Relacjonując przebieg wypadków z Gdańska  i Gdyni oraz ze   Szczecina  i Elbląga związkowcy zwrócili uwagę, że dzierżący władzę bardzo często jej nadużywali  i lekceważyli  tych, którzy jej podlegali.

Zgromadzeni obejrzeli krótką prezentację dotyczącą grudniowej rewolty, pokaz archiwalnych zdjęć, mieli dostęp do komunistycznej  prasy: ”Dziennika Bałtyckiego”, ”Głosu Wybrzeża” oraz „Wieczoru Wybrzeża” oraz licznych dokumentów.

Na zakończenie prowadzący zwrócili uwagę, że warto doceniać to, że żyjemy w państwie demokratycznym, w którym obywatele mogą liczyć na dialog z władzą i przestrzeganie praw obywatelskich. Następnie uczestnicy zgromadzeni wokół symbolicznych drzwi z biało-czerwoną flagą oddali hołd poległym w grudniowej masakrze wysłuchując hymnu Grudnia 70′-„Janek Wiśniewski padł”.