Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uczestnicy projektu Comenius w ZSP

15 listopada 2010 roku o godz. 20 00 odbyła  się w Hotelu Perła uroczysta kolacja, w której wzięli udział przedstawiciele władz powiatu: Starosta Powiatu Oleśnickiego- Zbigniew Potyrała oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Iwańska. Gospodarzem był  dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy mgr Jacek Stala. Uroczyste spotkanie zorganizowane zostało dla członków Międzynarodowego Projektu Comenius Polska Odnawialne Źródła Energii-Zrozumieć. Uświadomić- nauczycieli i uczniów z Niemiec, Szwecji, Estonii i Austrii.

 

Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły, życząc wszystkim miłego pobytu oraz niezapomnianych wrażeń. O integracji młodzieży europejskiej oraz o potrzebie przełamywania barier językowych wspomniał w swoim przemówieniu Starosta Powiatu. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, zawierającą zdjęcia z wcześniejszych spotkań. Stały się one pretekstem do miłych wspomnień.
Projekt Odnawialne źródła energii realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy i czterech pozostałych placówkach europejskich od 2 lat. Pierwsze spotkanie odbyło się w Niemczech. W maju tego roku uczestnicy projektu spotkali się w Estonii.

Drugiego dnia młodzież wraz z opiekunami udała się na Uniwersytet Przyrodniczy. Tam miała okazję zwiedzić laboratorium biogazu oraz laboratorium energii solarnej i geotermalnej należące do Instytutu Inżynierii Rolniczej. W sali wykładowej uczniowie wysłuchali interesującego wykładu w języku angielskim na temat odnawialnych źródeł energii. Dr Przemysław Bukowski  tłumaczył młodzieży tajniki generowania wodoru z wody. Przedstawił również zasady działania „auta na wodę”. Temat ten ożywił młodych techników i zachęcił do dyskusji o zaletach i wadach tego pojazdu. Oczywiste dla wszystkich było, iż hydrogen car jest pojazdem bardzo ekologicznym.
Po naukowych doświadczeniach organizatorzy spotkania panie E. Piątkowska- Mider i E. Herbut oraz pan K. Rzepka umożliwili  młodzieży ze szkół partnerskich zwiedzanie najciekawszych miejsc Wrocławia. Goście byli zachwyceni Panoramą Racławicką oraz wyszukaną architekturą kamieniczek znajdujących się w Rynku.
Całodniowa wycieczka była chwilą wytchnienia przed  udziałem w lekcjach prowadzonych w języku angielskim.

Jako pierwsza swoją lekcję przedstawiła grupa polska. Były to zajęcia wprowadzające do tematyki odnawialnych źródeł energii. Uczniowie pracowali w grupach nad tekstem źródłowym, który poruszał problematykę źródeł nieodnawialnych. Wszystkie grupy tworzyły pytania do tekstu, a następnie prezentowały je  zebranym wraz z odpowiedziami.Najciekawsze okazały się zajęcia przeprowadzone w grupach międzynarodowych. Każdy uczeń przyjął rolę eksperta w dziedzinie jednego ze źródeł. Jego zadaniem było przekazać innym członkom grupy  najistotniejsze wiadomości o zagadnieniu, które zgłębił. Ćwiczenie to zmusiło wszystkich uczestników projektu do pokonania barier językowych.Na zakończenie lekcji młodzież z  ZSP w Oleśnicy przygotowała konkurs. Odpowiedzi na zadawane pytania oceniali sami uczniowie, to oni decydowali o poprawności i jakości odpowiedzi.Grupa austriacka przedstawiła swoje materiały w postaci prezentacji multimedialnej. Podobną formę zajęć zaproponowali Szwedzi. Poszerzyli ją jednak o zaprezentowanie i omówienie zaprojektowanego przez nich prototypu wiatraka.

W ostatnim dniu młodzież wraz z opiekunami odwiedziła firmę ASKET, która zajmuje się inżynierią energetyczną, pomiarami, automatyzacją i budową maszyn. Uczniowie dowiedzieli się że technologia i maszyny BIOMASSER są wyjątkowymi rozwiązaniami na rynku branży maszyn do odnawialnych źródeł energii.