Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uczniowie na warsztatach w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk

27.03.2017 grupa uczniów z klasy 1TI wzięła udział na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w warsztatach laboratoryjnych pt.”Współczesne metody pomiarów elementów maszyn”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z przyrządami oraz cyfrowymi metodami pomiarowymi stosowanymi w przemyśle jak i wykonać pomiary wybranych elementów. Warsztaty organizowane były w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Główny cel projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” to poprawa jakości  kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska  w obszarze zawodów deficytowych i RIS,  poprzez działania warsztatowo laboratoryjne przygotowane dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.