Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uroczyste Otwarcie

Uroczyste otwarcie pracowni multimedialnych i pracowni symulacyjnej

 

W dniu 21-04-2006 o godzinie 9:00 zostały oddane, cztery pracownie multimedialne, które pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wyposażenie pracowni jest bardzo bogate:

 • 15 stanowisk komputerowych (monitory LCD),
 • serwer,
 • notebook,
 • rzutnik multimedialny,
 • drukarka laserowa,
 • skaner,

pozwala to nauczycielowi prowadzić zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Dostęp do materiałów odbywa się z poziomu serwera.

Dwie Sale komputerowe są przeznaczone na zajęcia z przedmiotów tylko informatycznych:

 • technologia informacyjna,
 • informatyka,
 • programowanie strukturalne i obiektowe,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • systemy operacyjne i sieci komputerowe,
 • multimedia i grafika komputerowa,
 • zajęcia specjalizacyjne (zaawansowane techniki tworzenia stron internetowych).

Opiekunami gabinetów 204, 210 są: mgr Dariusz Rzepka i mgr Aleksander Piętowski.

Pracownia 208 została przeznaczona na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i komputerowego wspomagania projektowania prowadzone przez mgr Jana Sakowskiego. Opiekunem ww. sali został Pan Wojciech Szymański.

Biblioteka wyposażona jest obecnie w 12 jednostek komputerowych z których mogą korzystać w celu wyszukiwania informacji w zasobach Internetu oraz elektronicznym katalogu bibliotecznym.

W roku tym otwarto także pracownię symulacyjną dla ekonomistów.