Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczął nowy rok szkolny odświętnym apelem. Uroczystość została przygotowana przez klasę 2 Technik Ekonomista. Prowadzący Kinga Łata i Oliwia Strózik po odczytaniu informacji o 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej poprosili wszystkich o uczczenie Jej minutą ciszy. Następnie głos zabrał pan dyrektor Jacek Stala, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza uczniów rozpoczynających po raz pierwszy naukę w naszej szkole. Na koniec wręczono nagrody Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz stypendia sportowe. Po zakończeniu apelu wszyscy uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.