Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uwaga Gimnazjaliści

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu „Vedukacja”. Nabór firmy VULCAN.

Gimnazjaliści od dnia 30 maja 2014r. będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl m.in. uzyskają informacje o prowadzonych przez daną szkołę klasach oraz o liczbie dostępnych miejsc, nauczanych językach obcych i przedmiotach na poziomie rozszerzonym.

Rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się od 30 maja od godz. 8:00 i potrwa do 26 czerwca do godz. 14:00,

Oferta naszej szkoły LINK