Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Warsztaty intergracyjne w języku angielskim

15.11.2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie świętował wyjątkowy dzień. Ponad 50 uczniów szkoły wzięło udział w całodniowych warsztatach integracyjnych w języku angielskim, które zostały przeprowadzone przez wolontariuszy z Cypru, Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Francji z wrocławskiego stowarzyszenia „Tratwa” we współpracy z filologami ZSP – Katarzyną Kwaczyńską i Martą Żminkowską. Zajęcia miały na celupoznanie nowych kultur, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce, nabycie umiejętności pracy w międzynarodowej grupie, poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej oraz popularyzację idei wolontariatu i przedstawienie możliwości, jakie daje młodzieży program ERASMUS+ oraz Wolontariat Europejski (EVS). Warsztaty zostały zrealizowane w formie interaktywnych zajęć, gier symulacyjnych i animacji językowych oraz prezentacji na tematy europejskie, dotyczące zagadnień społecznych, kulturowych i historycznych.

Wartości propagowane przez szkołę pokrywają się ideami rozpowszechnianymi przez gości spotkania. Naszym wspólnym celem jest bowiem szerzenie wartości europejskich takich jak pokój, kultura, tolerancja, równość, różnorodność, dialog międzykulturowy i prawa człowieka