Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Radiowęzeł

Szkoła ma własną sieć radiową. Na wszystkich korytarzach i w obiek­cie sportowym są umieszczone głośniki. Nadawać mogą zarówno dyrektorzy ze swoich gabinetów, jak i uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych z tzw. „radioli”.

Uczniowska działalność obejmuje swoim zasięgiem całą szkołę, natomiast dyrektorzy mogą nadawać również na wybrane sektory szkoły. Uczniowie szybko zaangażowali się w szkolne „radio”, co przerwę przesyłane są życzenia, komunikaty oraz różnorodna muzyka. Dyrektorzy korzystają z systemu radiowego w sprawach istotnych dla szkoły i uczniów, robią tzw. radiowe apele lub podają do wiadomości ważne ogłoszenia.