Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Już po raz szósty , w dniach od 17 do 21 listopada 2014 r., uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym:

„Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”.

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych przygotowali program, w ramach którego zorganizowano:

  • spotkanie z przedstawicielami  WSB, w ramach umowy patronackiej, połączone z uroczystością, podczas której zostały wręczone czeki stypendialne uczennicom:  Ewelinie Ostrowicz, Andrzelice Smardz i Beacie Stępień. W imieniu rektora WSB czeki wręczył dziewczętom profesor Marian Noga. Podczas gali profesor Noga w sposób przystępny i z wrodzoną swadą, poprowadził wykład dla uczniów szkoły na temat polityki fiskalnej państwa.
  • udział klasy III i IV technikum w zawodzie technik ekonomista w warsztatach zorganizowanych przez   Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Tematyką warsztatów były:

 

– „Negocjacje i podejmowanie decyzji”

 

– „Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa”

Młodzież  uczestniczyła w grze symulacyjnej dotyczącej, zawierania  umów handlowych i  wykorzystywania  znanych technik negocjacyjnych. Zadaniem drugiej grupy było opracowanie strategii wprowadzenia nowego produktu na rynek.

  • konkurs szkolny „Przedsiębiorca na rynku –   przedsiębiorca teoretyczny czy praktyczny?” , w którym wzięły udział klasy: III i IV Technikum w zawodzie technik handlowiec.

Celem konkursu było:

– kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych oraz  uświadomienie jak ważną rolę  odgrywają one  w dzisiejszym szybko rozwijającym się rynku,

– utrwalenie zagadnień ekonomicznych i prawnych wykorzystywanych w pracy handlowca

Z każdej klasy wybrano po czterech reprezentantów.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

Etap I obejmował pytania z zakresu: marketingu, przedsiębiorczości, ekonomiki handlu i prawa.

Etap II był ukierunkowany na umiejętności praktyczne. Uczniowie przede wszystkim musieli wykazać się znajomością kunsztu handlowego związaną miedzy innymi z :

– organizacją sprzedaży

– wypełnianiem dokumentacji magazynowej

– planowaniem działalności handlowej

–  obsługą klienta

Rywalizacje wygrała 3 klasa technik handlowiec uzyskując 45 punktów.

Zwycięzcom gratulujemy .

  • Spotkanie z wykładowcą akademickim Robertem Mędruniem, przedstawicielem Międzynarodowej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W spotkaniu, które miało charakter warsztatów, uczestniczyli uczniowie technikum w zawodzie technik  spedytor. Tematem warsztatów były zagadnienia   związane z czasem pracy kierowców oraz dotyczące spedycji  międzynarodowej.
  • konkurs na plakat o tematyce związanej z przedsiębiorczością – działanie to skierowane było do uczniów klas pierwszych, którzy realizują przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”.
    {gallery}dzienna_szkola/wsb_01{/gallery}