Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wielkości fizyczne

Podstawowe wielkości astronomiczne:

Średni promień Ziemi    6,37 * 10 6 m
Średnia gęstość Ziemi    5,5 * 103 kg * m-3
Masa Ziemi    5,96 * 10 24 kg
Promień Słońca    6395 * 10 8 m
Masa Słońca    1,97 * 10 30 kg
Promien Księżyca    1,74 * 10 6 m
Masa Księżyca    7,3 * 10 22 kg
Średnia odległość Ziemi od Słońca    1,5 * 10 11 m

Gęstości:

Gazy (w warunkach normalnych) [kg * m-3]

Dwutlenek węgla 1,977
Powietrze 1,293
Tlen 1,429
Wodór 0,08988

Ciecze [kg * m-3]

Benzen 880
Gliceryna 1 200
Krew ludzka 1 050
Nafta 800
Olej rycynowy 950
Rtęć 13 600
Spirytus 790
Srebro (ciekłe) 10 500
Woda (+ 4 oC) 1 000
Złoto (ciekłe) 17 200


Ciała stałe[kg * m-3]

Aluminium (Glin)    2 600
Cyna            7 100
Korek            200
Lód            900
Miedź            8 600
Mosiądz            8 400
Nikiel            8 800
Ołów            11 300
Platyna            21 400
Sól kamienna        2 200
Srebro            10 500
Stal            7 700
Szkło            2 700
Złoto            19 300
Żelazo            7 900

Gęstość wody w różnych temperaturach:

Temepratura [ oC ]       20        30        40        50        60        70        80

Gęstość [ kg * m-3 ]     998      996      992      988      983      978      972
Obrazek

http://img513.imageshack.us/img513/4121/wsp322czynnikirozszerzail2.jpg

Ciepło właściwe – ciała stałe i ciecze

Substancja              Ciepło właściwe [ J * kg-1 * K-1 ]
Aluminium                                 896
Benzyna (50 oC)                    2095
Bizmut                                       130
Lód                                          2100
Miedź                                         395
Mosiądz                                     386
Olej transformatorowy (20 oC)        1800
Ołów                                         131
Rtęć                                          138
Spirytus                                  2510
Woda (20 oC)                         4190
Wolfram                                    195
Żelazo (stal)                             460

http://img293.imageshack.us/img293/7724/cieplawlasciwegazowyy0.jpg

Średnice cząsteczek i atomów:

Cząstka                      Średnica [10-10 m]

Argon (Ar)                              2,9

Azot (N2)                                3,1

Chlor (Cl2)                              3,7

Dwutlenek węgla (CO2)           3,3

Hel (He)                                  1,9

Para wodna (H2O)                  2,6

Tlen (O2)                                 2,9

Tlenek węgla (CO)                  3,2

Wodór (H2)                             2,3

http://img338.imageshack.us/img338/5236/wspolczynniklepkosciciend8.jpg

Praca wyjścia elektronu z metali:

Metal        Praca wyjścia elektronu
[eV]    10-19J
Cez (Cs)    1,97    3,16
Cynk (Zn)    4,00    6,41
Lit (Li)        2,40    3,84
Magnez (Mg)    3,46    5,54
Miedź (Cu)    4,47    7,16
Molibden (Mo)    4,20    6,73
Nikiel (Ni)    5,00    8,01
Platyna (Pt)    6,30    10,09
Potas (K)    2,00    3,20
Rtęć (Hg)    4,52    7,24
Rubid (Rb)    2,13    3,41
Sód (Na)    2,30    3,68
Srebro (Ag)    4,74    7,59
Tantal (Ta)    4,07    6,52
Wolfram (W)    4,50    7,21
Złoto (Au)    4,08    6,54
Żelazo (Fe)    4,74    7,59

Przypominam: 1 eV = 1,602 * 10-19 J

http://img256.imageshack.us/img256/7175/okrespolowicznegorozpadxj9.jpg

Zamieścił: Marcin Płóciennik kl. II ZI