Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wirtualne spotkanie z kombatantem

18 maja odbyło się wirtualne spotkanie z kombatantem AK i NZW ppor. Włodzimierzem Korsakiem pp. „Dragon”, którego organizatorem  była Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Nasza szkoła chętnie dołączyła do wyjątkowego projektu. Bohater wydarzenia był łącznikiem w Armii Krajowej, a po wojnie działał w Pogotowiu Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Lublinie. Opowiedział o wybranych wspomnieniach, a następnie odpowiadał  na  pytania widzów, które można było zadawać przez czat. Wydarzenie było okazją do wzmocnienia więzi młodych ludzi z ostatnimi bohaterami walk o niepodległość Polski, walczącymi przeciwko okupantom niemieckiemu i sowieckiemu.

Wirtualne spotkanie na żywo wzbudziło wśród młodzieży emocje i zainteresowanie historią, było atrakcyjnym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych.