Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wizyta uczniów klasy IV technikum ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym

W minioną środę uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez wykładowców i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego.

W ramach spotkania z panią Katarzyną Wołowiec – pracownikiem Biura Promocji uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną Uczelni oraz obowiązującymi zasadami rekrutacji.

Wykład z Podstawowych kategorii wyceny poprowadziła doktor Joanna Koczar – pracownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej. Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie poznali podstawowe kategorie wyceny stosowane w przedsiębiorstwach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawdzeniem zdobytej wiedzy był test przygotowany w humorystycznej oprawie –  uczniowie świetnie sobie poradzili, co oznacza, że nauka w las nie poszła. Spotkanie zakończyło się zapoznaniem z historią i krótką wycieczką po Uczelni.

Przypomnijmy, iż organizacja zajęć odbyła się w ramach patronatu Uniwersytetu Ekonomicznego nad klasami kształcącymi się w zawodzie technik ekonomista. Umowa o patronacie podpisana została 30 maja 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie z inicjatywy nauczycieli oraz pracowników Instytutu Rachunkowości.

Podpisane porozumienie daje uczniom kształcącym się w zawodzie technika ekonomisty wiele możliwości, które wiążą się przede wszystkim z udziałem w zajęciach, wykładach, sympozjach i konferencjach  oraz wielu innych wydarzeniach prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.