Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne,  Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego (4 miastami: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz 5 powiatami: Bolesławieckim, Głogowskim, Kłodzkim, Oleśnickim i Świdnickim) projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Główny cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Zadania:

  • Przeprowadzenie cyklu zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych
  • Realizacja staży zawodowych u pracodawców

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.03.2020 do 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 9 784 775,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Oleśnickiego 285 060,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 9 784 775,00 zł

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

Harmonogram_wsparcia _ DSPM

Wykaz godz. pracy n-li-prowadz. zaj.

Dokumenty rekrutacyjne uczeń

Regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych

Zal 3 Deklaracja uczestn. w proj.

Zał 1 Zgłoszenie udziału

Zał 2 Formularz SL2014

Zał 4 Deklaracja uczestnictwa

Zał 5 Ośw. zgoda na przetw. danych os.

Zał 8 Wzór ankiety

Zajęcia dodatkowe pryzgotowujące do egzaminów zawodowych

Regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych

Wykaz godz. pracy n-li-prowadz. zaj.

Zał 1 Zgłoszenie udziału

Zał 2 Formularz SL2014

Zał 3 Wykaz uczestników

Zał 4 Deklaracja uczestnictwa

Zał 5 Ośw. zgoda na przetw. danych os.

Zał 6 Dziennik Zajęć

Zał 7 Program Zajeć dodatkowych

Zał 8 Wzór ankiety

Zgoda na udział w zajęciach online

Próbny egzamin zawodowy

Protokół z przepr. egzaminu

Sprawozdanie nauczycieli z wykorzystania doposazenia podczas próbnych egzaminów zawodowych

Wykaz godz. pracy n-li-prowadz. zaj.

Wykaz uczestników na próbnym egzaminie

Staż

Regulamin naboru na staż

Umowa DSPM-Pracodawca

Zał 1 Program stażu

Zał 1 Zgłoszenie udziału

Zał 2 Dzienniczek stażu

Zał 2 Wykaz uczestników

Zał 3 Certyfikat

Zał 3 Deklaracja uczestn. w proj.

Zał 4 Ośw. zgoda na przetw. danych os.

Zał 4 Rozliczenie kosztów

Zał 5 Dzienniczek stażu

Zał 6 Wzór umowy

Zał 7 Program stażu